ข้อกำหนดการติดฉลากผลิตภัณฑ์สำหรับทารกในสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 หน่วยงานอาหารของสิงคโปร์ (Singapore Food Agency : SFA) ได้ออกข้อบังคับอาหาร (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2) 2562 เพื่อประกาศข้อกำหนดการติดฉลากและการโฆษณาใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์สำหรับทารก

          โดยการแก้ไขนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์สูตรทารกทั้งหมดที่ออกแบบมาสำหรับทารกที่มีอายุต่ำกว่า 12 เดือน

ข้อกำหนดการติดฉลากที่เพิ่มเข้ามาใหม่

 1. การใช้คำ เช่น “Important Notice” เพื่อให้แน่ใจว่าผู้บริโภคสามารถเข้าใจว่าการให้ทารกบริโภคนมแม่ได้จะดีที่สุดสำหรับทารกและสูตรทารกควรใช้ตามคำแนะนำของแพทย์หรือผู้ประกอบโรคศิลปะ
 2. ข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพจากการใช้งานการเตรียมหรือการเก็บสูตรทารกอย่างไม่เหมาะสม
 3. หากสูตรสำหรับทารกอ้างว่าตัวเองเป็น“lactose free”,“low lactose” ฯลฯ ต้องมี
  1. ปริมาณแลคโตสรวมน้อยกว่า 10 มก. ต่อ 100 กิโลแคลอรี
  2. การกล่าวอ้างเช่น “lactose free”, “low lactose”หรือคำที่มีความหมายคล้ายกัน
  3. ข้อมูลโภชนาการบนฉลากระบุปริมาณแลคโตสที่แน่นอนในสูตรทารก
  4. คำเตือน “Not suitable for infants with galactosaemia”
 4. การติดฉลากผลิตภัณฑ์และการโฆษณาอาจอ้างว่ามีโปรตีนนมไฮโดรไลซ์หรือเวย์โปรตีนในสูตรสำหรับทารก

 

          ทั้งนี้การประกาศดังกล่าวจะเริ่มมีผลดำเนินการในวันที่ 1 กันยายน 2562 แต่จะได้รับระยะเวลาผ่อนผัน 12 เดือนจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการติดฉลากใหม่

 

ข้อมูลเพิ่มเติม :

 1. Food (Amendment No.2) Regulations 2019

https://www.sfa.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/circular---food-%EF%BC%88amendment-no-2%EF%BC%89-regulations-2019.pdf

 1. Regulation 252 (5) and (6) of the Food Regulations
 2.  

 

ที่มา : https://food.chemlinked.com/

download PDF

Related Articles

เกาหลีใต้แก้ไขมาตรฐานการใช้สารเคมีในบรรจุภัณฑ์และภาชนะบรรจุอาหาร

กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาสาธารณรัฐเกาหลี (กระทรวงเกาหลีอาหารและยาปลอดภัย: MFDs) ได้ออกประกาศฉบับที่ 2019-2 แก้ไขมาตรฐานเพื่อและข้อกำหนดสำหรับบรรจุภ...

สภายุโรปพิจารณาเพิ่มความเข้มงวดการใช้สารทำลายโอโซน

สภายุโรปพิจารณาเพิ่มความเข้มงวดการใช้สารทำลายโอโซน เมื่อวันที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา คณะกรรมมาธิการด้านสิ่งแวดล้อมทำการพิจารณาร่างข้อเสนอ ว่า ด้วยข้อบ...