เกาหลีใต้ประกาศปรับแก้ไขมาตรฐานและข้อกำหนดบางส่วนสำหรับวัตถุเจือปนอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ

        เมื่อวันที่ 23 และ 26 สิงหาคม 2562 กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาสาธารณรัฐเกาหลี (The Korean Ministry of Food and Drug Safety : MFDS) ได้ออกประกาศฉบับที่ 2019-70 เพื่อแก้ไขมาตรฐานและข้อกำหนดสำหรับอาหารเพื่อสุขภาพ (Health Functional Food) และ ฉบับที่ 2019-71 เพื่อแก้ไขมาตรฐานและข้อกำหนดสำหรับวัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

MFDS Notice No. 2019-70 การปรับแก้ไขมาตรฐานและข้อกำหนดสำหรับอาหารเพื่อสุขภาพ (Health Functional Food)

 • เพิ่มเติมหน่วยสากล (International Units : IU) ที่ใช้ในการอธิบายปริมาณที่ควรบริโภคต่อวันสำหรับวิตามิน A D และ E เช่น จาก “3 – 10 µg” แก้ไขเป็น “3 – 10 µg (120 – 400 IU)”
 • ปริมาณที่ควรปริโภคต่อวันสำหรับกลูโคซามีน (Glucosamine) จาก “1.25 – 2 g” เปลี่ยนเป็น “1.5 g”
 • แก้ไขวิธีการทดสอบตัวทำละลายที่เหลือของการสกัดเมล็ดอีฟนิงพริมโรส (Evening primrose seed)
 • คำศัพท์เฉพาะทางที่ได้รับอนุญาตให้ใช้กับผลิตภัณฑ์ “สารสกัดจากส้มแขก (Garcinia cambogia)” และ “ดอกดาวเรือง (Marigold)” เปลี่ยนเป็น สามารถ (could)ช่วยลดไขมันในร่างกายได้ (help to lose body fat)
 • แก้ไขวิธีการทดสอบของกลูโคซามีน (Glucosamine) และแคทีซิน (Catechin) เป็นต้น

MFDS Notice No. 2019-71 การปรับแก้ไขมาตรฐานและข้อกำหนดสำหรับวัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive)

 • กำหนดข้อกำหนดเฉพาะสำหรับส่วนประกอบของวัตถุเจือปนอาหาร 6 ชนิด
 1. วิธีทดสอบกรดไพโรกลูตามิคในการหาค่าความบริสุทธิ์ของ L-Glutamic Acid, Monoammonium L-Glutamate, Monopotassium L-Glutamate
 2. วิธีทดสอบยืนยันการหาค่าความบริสุทธิ์ การประเมินความสามารถในการละลายน้ำ และการประเมินเชิงปริมาณสำหรับ Annatto, Cyanocobalamin และวัตถุกันเสียอื่น ๆ
 • ชื่อทางวิทยาศาสตร์ของวัตถุที่เป็นกลิ่นหอมจากแหล่งธรรมชาติ 59 ชนิด เช่น แอมเบอร์กริส (Ambergris)
 • มาตรฐานการนำไปใช้ของวัตถุเจือปนอาหาร 13 ชนิด
 1. หมวดหมู่ของ “ผลิตภัณฑ์ธัญพืชสำหรับทารก” และ “อาหารสำหรับทารกอื่น ๆ ” ได้ถูกรวมกันเป็นชนิดเดียว เรียกว่า “อาหารพิเศษสำหรับทารก” โดยมีอาหารเสริม 11 ชนิด ที่ถูกปรับเข้าด้วยกันให้เป็นแนวทางเดียวกันกับหมวดหมู่ใหม่นี้ ประกอบด้วย  Copper Gluconate, Manganese Gluconate, Zinc Gluconate, Ferrous Gluconate, Vitamin K1, 5'-Cytidylic acid, Disodium 5'-Cytidylate, 5'-Adenylic Acid, Disodium 5'-Uridylate, copper sulphate, zinc sulfate
 2. แก้ไขมาตรฐานการนำไปใช้ของวัตถุเจือปนอาหาร 2 ชนิด โดยการปรับเปลี่ยนชื่อคือ Potassium hydroxide และ Heme iron ออกจากกลุ่มอาหารที่ให้คุณค่าทางโภชนาการไปอยู่ในกลุ่มวัตถุเจือปนอาหาร
 • วิธีทดสอบการทำความสะอาดด้วยสารเคมี (Disinfection) และการฆ่าเชื้อด้วยวิธีสเตอริไรส์ (Sterilization) ในการทดสอบทั่วไป

          สามารถสืบค้นข้อมูลต้นฉบับได้ที่ :

MFDS Notice No. 2019-70 https://www.mfds.go.kr/brd/m_207/view.doseq=14403&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&multi_itm_seq=0&company_cd=&company_nm=&page=1

MFDS Notice No. 2019-71

https://www.mfds.go.kr/brd/m_207/view.doseq=14404&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&multi_itm_seq=0&company_cd=&company_nm=&page=1

 

ที่มา : Chemlink. South Korea Passes the Revision of Food Additive Code and Functional Food Code. https://food.chemlinked.com/news/food-news/south-korea-passes-revision-food-additive-code-and-functional-food-code.

 

 

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF

Related Articles

เอกชนนิวซีแลนด์แปะมือรัฐฯรับบทบาทผู้ตรวจสอบเนื่อสัตว์แทน

เอกชนนิวซีแลนด์แปะมือรัฐฯรับบทบาทผู้ตรวจสอบเนื่อสัตว์แทน                ...

ญี่ปุ่นแก้ไขมาตรฐานการแสดงฉลากอาหาร

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคของญี่ปุ่น (Consumer Affairs Agency : CAA) ได้ออกประกาศแก้ไขมาตรฐานการแสดงฉลากอาหาร เรื่อง การถอน...