ญี่ปุ่นอนุมัติ 7 วัตถุเจือปนอาหาร

ทั้งนี้ ไม่ได้มีการระบุข้อจำกัดหรือข้อกำหนดการใช้งานสำหรับ Argon ขณะที่วัตถุเจือปนอาหารอื่น ๆ 6 รายการสามารถใช้เป็นตัวทำละลายอินทรีย์เพื่อการปรับปรุงกลิ่นเท่านั้น

download PDF

Related Articles

USA ออกกฎระเบียบใหม่ป้องกันโรควัวบา

USA ออกกฎระเบียบใหม่ป้องกันโรควัวบา                รัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาได้มีการประกาศ ปรับเปลี่ยนกฎ...

สหภาพยุโรปออกมาตรการคุมเข้ม Dioxin contamination

สหภาพยุโรปออกมาตรการคุมเข้ม Dioxin contamination คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศมาตรการด้านความ ปลอดภัยอาหารสำหรับปีองกันการปนเป็นอนุสารไดออกซินและพีซีบี ...