ญี่ปุ่นอนุมัติ 7 วัตถุเจือปนอาหาร

ทั้งนี้ ไม่ได้มีการระบุข้อจำกัดหรือข้อกำหนดการใช้งานสำหรับ Argon ขณะที่วัตถุเจือปนอาหารอื่น ๆ 6 รายการสามารถใช้เป็นตัวทำละลายอินทรีย์เพื่อการปรับปรุงกลิ่นเท่านั้น

download PDF

Related Articles

เวียดนามออกข้อบังคับวัตถุเจือปนอาหารใหม่

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 กระทรวงสาธารณสุขของประเทศเวียดนาม (Ministry of Health of Vietnam) ได้เผยแพร่ “Circular No. 24/2019 / TT-BYT regulate...

อินเดียกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย สำหรับการใช้ไม้ไผ่เป็นวัสดุสัมผัสอาหาร

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 หน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยด้านอาหารของอินเดีย (Food Safety and Standards Authority of India : FASSAI) ได้กำหนดมาตรฐานความ...