มาเลเซียเริ่มต้นจัดเก็บภาษีน้ำตาล

ทั้งนี้ผู้ผลิตส่วนหนึ่งยังมีความกังวลว่า การขึ้นภาษีเครื่องดื่มกลุ่มดังกล่าวอาจไม่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวของผู้บริโภคได้ตามที่ตั้งเป้า เนื่องจากผู้บริโภคในมาเลเซียยังมีตัวเลือกอาหารและเครื่องดื่มชนิดอื่นในการบริโภค ที่มีคุณค่าทางโภชนาการต่ำ(มีปริมาณน้ำตาล ไขมัน และเกลืออยู่สูง)

         

download PDF

Related Articles

FDA เข้มงวดการแสดงฉลากอาหารก่อภูมิแพ้

FDA เข้มงวดการแสดงฉลากอาหารก่อภูมิแพ้ สำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US Food and Drug Administration) หรือ FDA ตรวจสอบสินค้าอาหารที่วางจำหน่าย...

EU ปรับระดับการสุ่มตรวจผักจากไทย

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปได้พิจารณาแก้ไขมาตรการการเพิ่มความเข้มงวดในการสุ่มตรวจ ครั้งที่ 28 ตาม Commission Implementing Regulation...