มาเลเซียเริ่มต้นจัดเก็บภาษีน้ำตาล

ทั้งนี้ผู้ผลิตส่วนหนึ่งยังมีความกังวลว่า การขึ้นภาษีเครื่องดื่มกลุ่มดังกล่าวอาจไม่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวของผู้บริโภคได้ตามที่ตั้งเป้า เนื่องจากผู้บริโภคในมาเลเซียยังมีตัวเลือกอาหารและเครื่องดื่มชนิดอื่นในการบริโภค ที่มีคุณค่าทางโภชนาการต่ำ(มีปริมาณน้ำตาล ไขมัน และเกลืออยู่สูง)

         

download PDF

Related Articles

สภานิติบัญญัติของจีน ผ่านกฎหมายอาหารปลอดภัยฉบับใหม่

สภานิติบัญญัติของจีน  ผ่านกฎหมายอาหารปลอดภัยฉบับใหม่             สภานิติบัญญัติของจีนผ่...

DEFRA ผุด COOL ฉบับใหม่คาดทันสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้

DEFRA ผุด COOL ฉบับใหม่คาดทันสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้             การแสดงฉลากแหล่งกำเนิดสินค้าห...