มาเลเซียเริ่มต้นจัดเก็บภาษีน้ำตาล

ทั้งนี้ผู้ผลิตส่วนหนึ่งยังมีความกังวลว่า การขึ้นภาษีเครื่องดื่มกลุ่มดังกล่าวอาจไม่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวของผู้บริโภคได้ตามที่ตั้งเป้า เนื่องจากผู้บริโภคในมาเลเซียยังมีตัวเลือกอาหารและเครื่องดื่มชนิดอื่นในการบริโภค ที่มีคุณค่าทางโภชนาการต่ำ(มีปริมาณน้ำตาล ไขมัน และเกลืออยู่สูง)

         

download PDF

Related Articles

EU เสนอระเบียบใหม่Processing & Labellingใน Organic Product

EU เสนอระเบียบใหม่Processing & Labellingใน Organic Product             เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 คณะกรรมาธิการยุ...

มาเลเซียเตรียมเข้มตรวจสินค้าจากไทย

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ได้มีรายงานแจ้งจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ  ประจำกรุงจาการ์ตา เนื้อหาว่าด้วยกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย ได้มีก...