มาเลเซียเริ่มต้นจัดเก็บภาษีน้ำตาล

ทั้งนี้ผู้ผลิตส่วนหนึ่งยังมีความกังวลว่า การขึ้นภาษีเครื่องดื่มกลุ่มดังกล่าวอาจไม่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวของผู้บริโภคได้ตามที่ตั้งเป้า เนื่องจากผู้บริโภคในมาเลเซียยังมีตัวเลือกอาหารและเครื่องดื่มชนิดอื่นในการบริโภค ที่มีคุณค่าทางโภชนาการต่ำ(มีปริมาณน้ำตาล ไขมัน และเกลืออยู่สูง)

         

download PDF

Related Articles

จีนไม่อนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหาร ที่มีอะลูมิเนียม เป็นส่วนประกอบ

จีนไม่อนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหาร ที่มีอะลูมิเนียม เป็นส่วนประกอบ                       &nb...

ออสเตรเลีย ประกาศเงื่อนไขการนำเข้าฉบับใหม่ สำหรับสินค้ากุ้งชุบแป้งและชุบขนมปังเพื่อการบริโภค

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำออสเตรเลีย ประกาศแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ 2018/10 เรื่อง เงื่อนไขกา...