เกาหลีใต้แก้ไขมาตรฐานการใช้สารเคมีในบรรจุภัณฑ์และภาชนะบรรจุอาหาร

       กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาสาธารณรัฐเกาหลี (กระทรวงเกาหลีอาหารและยาปลอดภัย: MFDs) ได้ออกประกาศฉบับที่ 2019-2 แก้ไขมาตรฐานเพื่อและข้อกำหนดสำหรับบรรจุภัณฑ์และภาชนะบรรจุอาหารซึ่งมีผลบังคับใช้ในห้างหุ้นส่วนจำกัดการธนาคารวันที่ 1 มกราคม 2563 ต้นแบบไปโดยมีสาระสำคัญที่ทับซ้อนกัน

  1. เพิ่มการเตรียมการใช้สารโพลีเอทธิลีน (PE) และโพรพิลีน (PP) ในภาชนะกันความชื้นสำหรับอาหารแห้งและแก้ไขคำแนะนำของเม็ดพลาสติกที่นำกลับมาใช้ใหม่โดยมีผลบังคับใช้แล้ว
  2. ขยายขอบเขตผลิตภัณฑ์ที่ห้ามใช้สาร Bisphenol A (BPA), Dibutyl phthalate (DBP) และ Benzyl-n-butyl phthalate (BBP) ในผลิตภัณฑ์“ ขวดนม บรรจุภัณฑ์สำหรับทารกที่ได้รับผลกระทบต่ำกว่า 12 เดือนและเด็กวัยหัดเดินที่เก็บไว้ตั้งแต่ 12 ถึง 36 เดือน”

ที่มา: 1. Chemlink สินค้าเกาหลีทบทวนเด็กต้องการบรรจุภัณฑ์ https://food.chemlinked.com/news/food-news/korea-revises-baby-products-packaging-requirements

2. กรมการค้าต่างประเทศ

สามารถติดตามข่าวสารกับFIC ทางสังคมออนไลน์ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF

Related Articles

จีน ปรับความเข้มงวดสินค้าจากไวรัสซิกา

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางศุลกากรกลางจีน (General Administration of China Customs : GACC) ได้ออกประกาศการเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้านำเข้าจ...

EU ปรับข้อกำหนดเฉพาะของอาหารเสริมกลุ่ม 17 (Food supplements as defined in Directive 2002/46/EC)

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Regulation (EU) 2018/1497 of 8 October 2018 amending Annex II to Regulation (EC) No 1...