เกาหลีใต้แก้ไขมาตรฐานการใช้สารเคมีในบรรจุภัณฑ์และภาชนะบรรจุอาหาร

       กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาสาธารณรัฐเกาหลี (กระทรวงเกาหลีอาหารและยาปลอดภัย: MFDs) ได้ออกประกาศฉบับที่ 2019-2 แก้ไขมาตรฐานเพื่อและข้อกำหนดสำหรับบรรจุภัณฑ์และภาชนะบรรจุอาหารซึ่งมีผลบังคับใช้ในห้างหุ้นส่วนจำกัดการธนาคารวันที่ 1 มกราคม 2563 ต้นแบบไปโดยมีสาระสำคัญที่ทับซ้อนกัน

  1. เพิ่มการเตรียมการใช้สารโพลีเอทธิลีน (PE) และโพรพิลีน (PP) ในภาชนะกันความชื้นสำหรับอาหารแห้งและแก้ไขคำแนะนำของเม็ดพลาสติกที่นำกลับมาใช้ใหม่โดยมีผลบังคับใช้แล้ว
  2. ขยายขอบเขตผลิตภัณฑ์ที่ห้ามใช้สาร Bisphenol A (BPA), Dibutyl phthalate (DBP) และ Benzyl-n-butyl phthalate (BBP) ในผลิตภัณฑ์“ ขวดนม บรรจุภัณฑ์สำหรับทารกที่ได้รับผลกระทบต่ำกว่า 12 เดือนและเด็กวัยหัดเดินที่เก็บไว้ตั้งแต่ 12 ถึง 36 เดือน”

ที่มา: 1. Chemlink สินค้าเกาหลีทบทวนเด็กต้องการบรรจุภัณฑ์ https://food.chemlinked.com/news/food-news/korea-revises-baby-products-packaging-requirements

2. กรมการค้าต่างประเทศ

สามารถติดตามข่าวสารกับFIC ทางสังคมออนไลน์ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF

Related Articles

FSSAI เผยแพร่กฎข้อบังคับด้านการติดฉลาก

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 หน่วยงานมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารของอินเดีย (Food Safety Standards Authority of India : FSSAI) ได้เผยแพร่ประกาศราชกิจจาน...

ก.เกษตรสหรัฐแก้ไขข้อกำหนดการนำเข้าสัตว์ปีกและไข่

ก.เกษตรสหรัฐแก้ไขข้อกำหนดการนำเข้าสัตว์ปีกและไข่ สำนักตรวจสอบสุขภาพสัตว์และพืช(APHIS) กระทรวงเกรษตรสหรัฐฯออกประกาศชั่วคราวเพื่อควบคุมการนำเข้านก สั...