สิงคโปร์ประกาศแก้ไขระเบียบอาหาร ปี 2562

       เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 หน่วยงานอาหาร-เกษตรและสัตวแพทย์สิงคโปร์ (Agri-Food and Veterinary Authority of Singapore : AVA) ประกาศแก้ไขระเบียบอาหาร ปี 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การแก้ไขระเบียบอาหาร ปี 2562 (Food Regulation 2019) รวมถึงการอนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหารชนิดใหม่และขยายขอบเขตการใช้วัตถุเจือปนอาหารที่มีอยู่

2. ปรับปรุงค่าสารหนูอนินทรีย์ (inorganic arsenic) ในข้าวกล้อง (husked rice) โดยอนุญาตให้พบได้ไม่เกิน 0.35 ppm ให้สอดคล้องกับ Codex Alimentarius Commission

3. ยกเลิกค่าปริมาณสูงสุดของสารปนเปื้อน ทองแดง (Copper) ออกจากตารางที่ 10 ของระเบียบอาหาร (Food Regulation)

4. ยกเลิกค่าปริมาณสารตกค้างสูงสุดของฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde) 5 ppm ในเนื้อรมควัน (smoked meat), ไส้กรอกรมควัน (smoked sausage) และปลารมควัน (smoked fish)

5. ตัดข้อกำหนดสำหรับไข่ที่ผ่านวิธี Mineral hydrocarbons ที่จะต้องมีเครื่องหมายแสดงคำว่า “SEALED” บนเปลือกไข่

 

สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.ava.gov.sg/docs/default-source/legislation/sale-of-food-act/food-(amendment)-regulations-2019.pdf

 

ที่มา : Agri-Food & Veterinary Authority of Singapor. FOOD (AMENDMENT) REGULATIONS 2019. https://www.ava.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/circular-on-food-(amendment)-regulations-2019.pdf?sfvrsn=0.

 

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF

Related Articles

EFSA ยอมรับความคิดเห็นเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัย ของส่วนผสมสำคัญ 2 ชนิด ในเครื่องดื่มให้พลังงาน

EFSA ยอมรับความคิดเห็นเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัย ของส่วนผสมสำคัญ 2 ชนิด ในเครื่องดื่มให้พลังงาน          ...

จีน ประกาศอนุญาตให้ใช้ วัตถุเจือปนอาหารเพิ่มเติม 2 ชนิด

จีน ประกาศอนุญาตให้ใช้ วัตถุเจือปนอาหารเพิ่มเติม 2 ชนิด                  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 สำ...