จีนเปิดรับข้อคิดเห็นการใช้ Acesulfame Potassium และ Calcium Propionate

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์การประเมินความปลอดภัยด้านอาหารของจีน (China Center for Food Safety Assessment : CFSA) ได้ขยายเวลาการับข้อคิดเห็นในด้านขอบเขตการใช้งานและปริมาณสูงสุดการใช้ของ Calcium Propionate  และ Acesulfame Potassium สามารถแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมได้ถึงวันที่ 20 มีนาคม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

วัตถุเจือปนอาหารที่กำหนดให้มีการใช้ใหม่

วัตถุเจือปนอาหาร

ขอบเขตการใช้งาน

ปริมาณสูงสุด (g/kg)

หมายเหตุ

Calcium Propionate

ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์สำเร็จรูป

(prefabricated meat products)

3.0

On basis of propionic acid

ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปรุงสุก

(cooked meat products)

 

วัตถุเจือปนอาหารที่มีการขยายขอบเขตและปริมาณสูงสุดในการใช้งาน

วัตถุเจือปนอาหาร

ข้อการพิจารณา

หมวดอาหารที่เกี่ยวข้อง

ปริมาณสูงสุด (g/kg)

Acesulfame Potassium

ขอบเขตการใช้งานใหม่

เต้าหู้แห้ง

(dried bean curds)

0.2

ธัญพืชพร้อมรับประทานรวมถึงข้าวโอ๊ตม้วน (แผ่น)

(ready-to-eat grains, including rolled oats (slice))

0.8

น้ำเชื่อมปรุงแต่ง

(flavored syrup)

4

ผลไม้แช่เย็น

(cool fruits)

1.35

กำหนดปริมาณสูงสุดใหม่

ผลไม้ดอง

(preserved fruits)

1.75

ขนมอบ

(pastry food)

0.5

เครื่องดื่มชา

(tea beverage)

0.58

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม :

  • CFSA consults on Calcium Propionate

http://www.cfsa.net.cn/Article/News.aspx?id=5DC5636D53EBA6CD97B79356A0F97BF4122EF6613888919A

  • CFSA consults on Acesulfame Potassium-raise maximum limit

http://www.cfsa.net.cn/Article/News.aspx?id=4143A9DE7F9B086424A6BF7B507736A06F43F305DF499F4E

  • CFSA consults on Acesulfame Potassium- expand scope

http://www.cfsa.net.cn/Article/News.aspx?id=851064974A8A2E2ED3B3325CF078B65184EC1F28704AE13B

 

ที่มา : https://food.chemlinked.com/

 

download PDF

Related Articles

ญี่ปุ่นขึ้นบัญชีสารอาหารระงับใช้ 125 ชนิด

ญี่ปุ่นขึ้นบัญชีสารอาหารระงับใช้ 125 ชนิด             กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการขอ...

USA อนุญาตการใช้สีสกัดจากสาหร่ายเกลียวทอง

USA อนุญาตการใช้สีสกัดจากสาหร่ายเกลียวทอง           สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ (USFDA) ได้มีพิจารณาอนุญาตให้ใช้สาร...