จีนเพิ่มรายชื่อวัตถุเจือปนอาหาร 3 ชนิด

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2019 หน่วยงานวิจัยและการประเมินความเสี่ยง China National Center for Food Safety Risk Assessment (CFSA) ได้ประกาศเพื่อเปิดรับข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้วัตถุเจือปนอาหารใหม่ทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ stearoyl lactylate, iron oxide red และ caramel color (ammonia sulphite process) โดยมีการกำหนดปริมาณการใช้ ดังนี้

รายชื่อวัตถุเจือปนอาหาร

คุณสมบัติ

     ขอบเขตการใช้เพิ่มเติม

ปริมาณที่กำหนด

stearoyl lactylate

emulsifier, stabilizer

other fat and fat products

(powdered oil)

2.0 g/kg

iron oxide red

colorant

collagen protein casing

GMP

caramel color

(ammonia sulphite process)

colorant

other distilled liquors (pulque)

1.0 g/kg

 

 

          การขยายขอบเขตของการใช้สีคาราเมล (ammonia sulphite process) อาจส่งเสริมการนำเข้า“ปูลเก” (Pulque) ในอนาคต เนื่องจากข้อจำกัดของการนำเข้าของ Pulque ที่ห้ามใช้สีคาราเมลดังกล่าว

          ทั้งนี้ประกาศดังกล่าวเปิดรับความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยจะสามารถส่งข้อคิดเห็นได้ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2562

 

 “ปูลเก” (Pulque) เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกอย่างหนึ่งเม็กซิโก ทำจากอะกาเว (Agave) เหมือนกับอีกหลาย ๆ อย่าง ที่ต่างกันคือไม่ได้กลั่น (Distilled) แต่เกิดจากการหมัก (Fermented) เหมือนเบียร์ โดยนำส่วนที่เรียกว่าปีญา (Piñas) ของอะกาเวไปต้ม ได้ของเหลวที่มีรสหวานเรียกว่าอะกัวมีล (Aguamiel = Honey water) รสหอมหวานคล้ายน้ำผึ้ง จากนั้นใส่ลงไปในถังไม้ เติมยีสต์ และหมักประมาณ 3 ชั่วโมง จะได้เครื่องดื่มสีขาวขุ่นคล้ายนม ที่มีรสชาติหวานนิด เปรี้ยวหน่อย แอลกอฮอล์อยู่ระหว่าง 4-8 % แล้วตักจากถังหมักมาใส่ในภาชนะดินเผา ที่ทำเป็นหลากหลายรูปแบบ

ที่มา : http://www.thawatchaiguru.com/%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%81-pulque/

 

ที่มา : chemlinked

download PDF

Related Articles

อเมริกาอนุญาตให้ใช้บรรจุภัณฑ์ยูวีกับสินค้าอาหาร

อเมริกาอนุญาตให้ใช้บรรจุภัณฑ์ยูวีกับสินค้าอาหาร                         สำนักงานอาหารแล...

NHFPC ประกาศมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร 127 ฉบับ

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพและวางแผนครอบครัวแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน (National Health and Family Planning Committee ...