ไต้หวันปรับบัญชีรายชื่อสารก่อภูมิแพ้

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 กระทรวงสาธารณสุขไต้หวันได้ออกประกาศแก้ไขบัญชีรายชื่อสารก่อภูมิแพ้ จากเดิมที่กำหนดเพียง 6 ชนิด เป็น 11 ชนิด ได้แก่

 1. สัตว์ทะเลประเภทกุ้ง ปู และสัตว์อื่นๆที่มีเปลือกแข็งและผลิตภัณฑ์ของสิ่งดังกล่าว
 2. มะม่วงและผลิตภัณฑ์ของสิ่งดังกล่าว
 3. ถั่วลิสงและผลิตภัณฑ์ของสิ่งดังกล่าว
 4. นม นมแพะและผลิตภัณฑ์ของสิ่งดังกล่าว ยกเว้นแลคติทอลที่ได้จากนมและนมแพะ
 5. ไข่และผลิตภัณฑ์ของสิ่งดังกล่าว
 6. ผลไม้แห้งเปลือกแข็งและผลิตภัณฑ์ของสิ่งดังกล่าว
 7. งาและผลิตภัณฑ์ของสิ่งดังกล่าว
 8. เมล็ดธัญพืชที่มีกลูเตนและผลิตภัณฑ์ของสิ่งดังกล่าว ยกเว้น กลูโคสไซรัป มอลโทเดกซทรินและผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์จากเมล็ดธัญพืช
 9. ถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ของสิ่งดังกล่าว ยกเว้นน้ำมันที่ผ่านกรรมวิธีทำให้บริสุทธิ์ขั้นสูงหรือน้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ (ไขมัน)
 10. ปลาและผลิตภัณฑ์ของสิ่งดังกล่าว ยกเว้นเจลาตินจากปลาที่ใช้เป็นพาหะสำหรับเตรียมวิตามินหรือแคโรทีนอยด์; เจตาตินที่ได้จากปลาที่ใช้เป็นสารเพิ่มความหนืดในแอลกอฮอล์
 11. การใช้ซัลไฟต์ เป็นต้น ที่ความเข้มข้น 10มก./กก. หรือมากกว่าในรูปแบบของซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ ทั้งหมดซึ่งคำนวณสำหรับผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย

         

          ทั้งนี้ได้เพิ่มวิธีการแสดงฉลากคำเตือนสารก่อภูมิแพ้โดยใช้ประโยค “This product contains ______” , “This product contains ______, unsuitable for susceptible individuals” โดยประกาศดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

download PDF

Related Articles

EU อนุญาตให้ใช้ butane (E 943a), isobutane (E 943b) และ propane (E 944) ในการเตรียมสีผสมอาหาร

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2017/874 of 22 May 2017 amending Annex III to Regulation (EC) No 1333/20...

เกาหลีใต้ประกาศปรับแก้ไขมาตรฐานและข้อกำหนดบางส่วนสำหรับวัตถุเจือปนอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ

เมื่อวันที่ 23 และ 26 สิงหาคม 2562 กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาสาธารณรัฐเกาหลี (The Korean Ministry of Food and Drug Safety : MFDS) ได้ออกประกาศฉบับที...