นิวซีแลนด์เพิ่มกฎระเบียบด้านสวัสดิภาพสัตว์

กระทรวงอุตสาหกรรมปฐมภูมิของนิวซีแลนด์ (Ministry for Primary Industries : MPI) ได้ประกาศมาตรการด้านสวัสดิภาพสัตว์เพิ่มจากเดิมอีก 45 รายการ โดยครอบคลุมข้อกำหนดด้านสวัสดิภาพสัตว์ในกระบวนการเพาะเลี้ยง การใช้สัตว์เพื่อทดลอง (animals in research testing and teaching : RTT) และการผ่าตัดสัตว์ โดยก่อนหน้านี้ในปี 2559 MPI ได้ประกาศมาตรการมาแล้วชุดหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพของลูกวัวและการส่งออกปศุสัตว์มีชีวิต (exportation of live animals)

การออกมาปรับมาตรการดังกล่าว ส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญแก่การคุ้มครองจากการทารุณกรรมสัตว์ และหากมีการกระทำผิดข้อกำหนดดังกล่าว จะมีการปรับเริ่มต้นที่ 500 เหรียญ

ทั้งนี้ จากการประกาศมาตรการเพิ่มดังกล่าว ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติและอบรมบุคลากรภายในฟาร์มเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการใหม่เหล่านี้ โดยจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นี้

 

download PDF

Related Articles

EU เร่งศึกษามาตรการละเมิด PARASITIC COPYING เอาจริงพวกหัวใส

EU เร่งศึกษามาตรการละเมิด PARASITIC COPYING เอาจริงพวกหัวใส             สำนักงานที่ปรึกษา Ho...

ความคืบหน้า Food Protection Plan ของสหรัฐฯช่วง 6 เดือน แรก

ความคืบหน้า Food Protection Plan ของสหรัฐฯช่วง 6 เดือน แรก หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ ประกาศแผนการคุ้มครองอาหาร (Food Protecti...