สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศ กำหนดปริมาณการปนเปื้อนสูงสุดของแคดเมียมในอาหารบางชนิด

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศเรื่อง กำหนดปริมาณการปนเปื้อนสูงสุดของแคดเมียมในอาหารบางชนิด เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัยจากสารปนเปื้อนในอาหาร ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป โดยตรวจพบแคดเมียมปนเปื้อนในอาหารได้ไม่เกินข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

ลำดับ

ประเภทของอาหาร

ปริมาณการปนเปื้อนสูงสุด

(มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม)

หมายเหตุ

1

สัตว์จำพวกหมึก เช่น หมึกกระดอง หมึกสาย และหมึกกล้วย

2

ปลาหมึกทุกส่วน โดยไม่รวมกระดองและอวัยวะภายใน

2

หอยสองฝา เช่น หอยกาบตลับ หอยแครง และหอยแมลงภู่ ยกเว้น หอยนางรม และหอยเชลล์

2

ทุกส่วนที่บริโภคได้ หลังจากเอาเปลือกออกแล้ว

3

หอยฝาเดียวทุกชนิด รวมทั้ง หอยหวาน

1

ทุกส่วนที่บริโภคได้ หลังจากเอาเปลือกออกแล้ว

4

ปลา

2

ปลาทะเลและปลาน้ำจืด โดยไม่รวมอวัยวะภายใน

5

สาหร่ายพร้อมรับประทาน

2

ในสภาพแห้ง

ที่มา : สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. กำหนดปริมาณการปนเปื้อนสูงสุดของแคดเมียมในอาหารบางชนิด. http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_fda/cadmium.PDF. สืบค้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561.

 

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF

Related Articles

EFSA เผยการบริโภคน้ำตาลไม่ใช่สาเหตุโรคอ้วน

EFSA เผยการบริโภคน้ำตาลไม่ใช่สาเหตุโรคอ้วน             หน่วยงานความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโร...

ร่างปรับปรุงระเบียบฉลากของ EU

ร่างปรับปรุงระเบียบฉลากของ EU             EU ได้ออกร่างประกาศปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบRegulation (EU) No 1169/2011 ว่าด้...