สิงคโปร์ก่อตั้งหน่วยงานอาหารใหม่

สิงคโปร์ได้ก่อตั้งหน่วยงานใหม่ที่จะมีหน้าดำเนินงานด้านอาหารโดยเฉพาะ เพื่อกำกับดูแลเรื่องความปลอดภัยอาหารทั้งหมด ภายใต้ชื่อ The Singapore Food Agency (SFA) ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการในเดือนเมษายน ปี 2562 โดยอยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (Ministry of the Environment and Water Resources : MEWR)

SFA จะควบรวมหน้าที่และอำนาจกำกับควบคุมตามกฎระเบียบต่างๆ ด้านความปลอดภัยอาหารที่เดิมเคยอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานเกษตร อาหาร และสุขอนามัยสัตว์แห่งสิงคโปร์ (Agri-Food and Veterinary Authority of Singapore : AVA)  สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์ (National Environment Agency : NEA) และ สำนักงานสาธารณสุขสิงคโปร์ (Health Sciences Authority : HSA) ให้อยู่ภายใต้ SFA เพียงแห่งเดียวเท่านั้น พร้อมทั้งยุบหน่วยงาน AVA แต่สำนักงาน NEA และ HAS จะยังคงปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงาน SFA จะควบคุมดูแลโรคระบาดที่มาจากอาหาร รวมทั้งทำหน้าที่ตรวจสอบและเรียกคืนผลิตภัณฑ์อาหาร  นอกจากนี้ จะมีการก่อตั้ง ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารแห่งชาติสิงคโปร์ (National Centre for Food Science : NCFS) ภายใต้สำนักดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จะทำให้การประสานงานระหว่างผู้ประกอบการและภาครัฐสะดวกกว่าเดิม เนื่องจากผู้ประกอบการอาหารต่างๆจะสามารถมาจดทะเบียนในลักษณะ one-stop-service กับสำนักงาน SFA ที่เดียวเท่านั้น

         

รายละเอียดเพิ่มเติม :

https://www.foodsafetynews.com/2018/07/singapore-food-agency-to-begin-food-safety-oversight-in-2019/

 

ที่มา :

  1. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
  2. http://foodsafetynews.com

download PDF

Related Articles

จีนเตรียมปรับฉลากอาหารสำเร็จรูป ดันบังคับติดฉลากสารก่อภูมิแพ้

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน (National Health Commission: NHC) เตรียมเสนอร่างปรับปรุง “ข้อกำหนดการติดฉลากสำหรับอาหารที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่า...

อื้อฉาวอีกครั้งกับผลิตภัณฑ์ซึ่งได้คร่าชีวิตเด็กชาวจีนไปแล้ว 3 ราย หลลังจากที่ได้ลริโภคนมปนเปื้อนสารไนไตรต์ในมณฑลการซู ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

อื้อฉาวอีกครั้งกับผลิตภัณฑ์ซึ่งได้คร่าชีวิตเด็กชาวจีนไปแล้ว 3 ราย หลลังจากที่ได้ลริโภคนมปนเปื้อนสารไนไตรต์ในมณฑลการซู ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน &n...