FSANZ อนุญาตขายข้าว GM ใน AUS&NZ

 สำนักงานมาตรฐานอาหารแห่งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (Food Standard Australia New Zealand : FSANZ) ได้ออกประกาศอนุญาตให้วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวสีทองดัดแปรพันธุกรรมสายพันธุ์ GR2E ในตลาดประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้ โดยเป็นลดภาวะการขาดวิตามินเอของประชากรในประเทศที่กำลังพัฒนา

การออกประกาศอนุญาตการจำหน่ายดังกล่าว เป็นผลหลังจากการยื่นขออนุญาตโดยสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (International Rice Research Institute) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาสายพันธุ์ แต่ต้องมีการติดฉลากว่า“มีการดัดแปรพันธุกรรม”ในสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆที่ผลิตจากข้าวสีทอง เช่น แป้งข้าว น้ำนมข้าว เนื่องจากมี DNA และโปรตีนชนิดใหม่ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้และเป็นสินค้าทางเลือกในการบริโภคสินค้าที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

          ข้าวสีทองสายพันธุ์ GR2E นั้นเป็นข้าวดัดแปรพันธุกรรมให้สามารถผลิตสารเบต้าแคโรทีนได้ โดยทางสถาบันฯ ต้องการให้มีการปลูกข้าวสายพันธุ์ดังกล่าวเพื่อบรรเทาปัญหาประชากรขาดแคลนวิตามินเอในประเทศกำลังพัฒนา เช่น บังคลาเทศ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นประเทศที่ประชากรมีความเสี่ยงสูงในการขาดแคลนวิตามินเอ และมีแหล่งพลังงานร้อยละ 30-70 มาจากการบริโภคข้าว อย่างไรก็ตาม แม้ว่าข้าวสายพันธุ์ GR2E จะไม่สามารถแก้ปัญหาการขาดวิตามินเอได้ทั้งหมด แต่เชื่อว่าจะมีส่วนสำคัญในการช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้

download PDF

Related Articles

ญี่ปุ่นแจ้งการแก้ไขมาตรฐานสารเคมีตกค้างในอาหาร และพืชผลทางการเกษตร

ญี่ปุ่นแจ้งการแก้ไขมาตรฐานสารเคมีตกค้างในอาหาร และพืชผลทางการเกษตร             กระทรวงสาธารณ...

ประกาศทบทวนกฎหมาย การแสดงข้อมูลฉลากโภชนาการ

ประกาศทบทวนกฎหมาย การแสดงข้อมูลฉลากโภชนาการ   สำ นัก งาน อ าห า ร แ ล ะ ย า แห่ง สหรัฐอเมริกา หรือ US Food and Drug Administration (FDA) ปร...