อังกฤษเดินหน้าผู้นำตลาดไข่ปลอดภัย (British Lion Eggs)

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา หน่วยงานด้านมาตรฐานของอังกฤษ (Food Standards Agency : FSA) ได้เปลี่ยนคำแนะนำใหม่ถึงแนวทางด้านความปลอดภัยในไข่ภายใต้ตราประทับรูปสิงโต เพื่อเป็นการบ่งบอกถึงคุณภาพความปลอดภัยในไข่ว่าปลอดจากเชื้อซาลโมเนลลา สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัย

          โดยคำแนะนำใหม่นี้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างกว้างขวางโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยจุลชีววิทยาของอาหาร (The Advisory Committee on the Microbiological Safety of Food : ACMSF) ซึ่งนำมาใช้ภายใต้กฎหมายการค้าของสหราชอาณาจักรตั้งแต่เริ่มดำเนินการในปี 2541

          อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวยังเป็นการรับประกันเฉพาะไข่ที่ผลิตภายในสหราชอาณาจักรที่ผ่านการรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO 17065 ซึ่งเริ่มการควบคุมตั้งแต่ระดับฟาร์ม ที่มีการฉีดวัคซีนไก่เพื่อสุขอนามัยในฟาร์ม มีการส่งตรวจเชื้อซาลโมเนลลา และเพิ่มประสิทธิภาพสุขอนามัยด้วยการควบคุม        สัตว์ฟันแทะ ก่อนจะขนส่งไปถึงมือผู้บริโภค

download PDF

Related Articles

EU นับถอยหลังการตรวจหาค่า Migration limit บรรจุภัณฑ์พลาสติก

EU นับถอยหลังการตรวจหาค่า Migration limit บรรจุภัณฑ์พลาสติก หลังจาก สหภาพยุโรปตีพิมพ์ระเบียบว่าด้วยวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สัมผัสอาหารใน Regula...

จีนเข้มตรวจสินค้านำเข้าจากประเทศที่มี ไวรัสซิการะบาด รวมทั้งประเทศไทย

เชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus-ZIKV) เป็นไวรัสที่มีสารพันธุกรรมชนิดอาร์เอ็นเอสายเดี่ยว อยู่ในตระกูลเฟลวิไวรัส (flavivirus) มีลักษณะคล้ายคลึงกับไวรัสไข้เหล...