อินเดียประกาศอนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหารเพิ่มเติม 46 ชนิด

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานของอินเดีย (Food Safety and Standards Authority of India : FSSAI) ประกาศแก้ไขระเบียบความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐาน (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารและวัตถุเจือปนอาหาร) ครั้งที่ 17 ปี 2560 เรื่อง อนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหารเพิ่มเติม  46 ชนิด ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Sub-regulation 3.2.1 after clause 15

 1. Beta-apo-8’-carotenal
 2.  Ethylester of Beta-apo-8'-carotenoic acid
 3. Titanium dioxide

3.2.9 Preservatives

 1. Sodium benzoate
 2. Benzoic acid
 3. Potassium nitrate
 4. Sorbic acid
 5. Potassium nitrite
 6. Sodium propionate
 7. Sulphur dioxide

3.2.10 Acidity regulator

 1. Ammonium hydrogen carbonate
 2. Trisodium citrate
 3. Fumaric acid
 4. L (+) - Tartaric acid
 5. Dicalcium phosphate
 6. Phosphoric Acid
 7. Citric Acid
 8. Malic acid
 9. Sodium Hydroxide

3.2.11 Gelling agent or Thickener or stabilizer

 1. Sodium alginate
 2. Sodium Carboxymethyl Cellulose
 3. Sodium Carboxymethyl Cellulose, enzyme hydrolysed
 4. Agar
 5. Gum Arabic or Acacia Gum
 6. Tragacanth gum
 7. Gum Ghatti
 8. Calcium Alginate
 9. Alginic acid
 10. Guar Gum
 11. Gum Karaya
 12. Polyglycerol esters of fatty acids
 13. Polyglycerol Esters of Interesterified Ricinoleic Acid
 14. Glycerol Esters of Wood Rosin
 15. Pectin
 16. Carrageenan

3.2.12 Antioxidants

 1. Butylated hydroxyanisole
 2. Dodecyl gallate
 3. Propyl gallate
 4. Octyl gallate
 5. Ascorbyl palmitate
 6. Sodium ascorbate

3.2.13 Flavour enhancers

 1. Monosodium L-glutamate

3.2.14 Glazing Agent

 1. Mineral Oil (low viscosity)
 2. Mineral Oil (High viscosity)

3.2.15 Humectant or Wetting Agent or Dispersing Agent

 1. Propylene glycol
 2. Sorbitol

          สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fssai.gov.in/home/fss-legislation/notifications/ gazette-notification.html

 

ที่มา :  Food Safety and Standards Authority of India. Gazette Notification on FSS (Food Products Standards and Food Additives) Seventeenth Amendment Regulations, 2017 related to adoption of vertical standards for food additives. http://www.fssai.gov.in/home/fss-legislation/notifications/gazette-notification.html. สืบค้นเมื่อ 6 ธันวาคม 2560.

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF

Related Articles

กระทรวงสาธารณสุข ประกาศ อาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 374) พ.ศ.2559 เรื่อง อาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้ำตา...

สภายุโรปพิจารณาเพิ่มความเข้มงวดการใช้สารทำลายโอโซน

สภายุโรปพิจารณาเพิ่มความเข้มงวดการใช้สารทำลายโอโซน เมื่อวันที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา คณะกรรมมาธิการด้านสิ่งแวดล้อมทำการพิจารณาร่างข้อเสนอ ว่า ด้วยข้อบ...