ไอร์แลนด์เก็บภาษีน้ำตาล...หวังสู้โรคอ้วน

รัฐบาลไอร์แลนด์ยืนยันเริ่มเก็บภาษีน้ำตาลในเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ หวังช่วยลดผู้เป็นโรคอ้วน โดยภาษีดังกล่าวจัดเก็บครอบคลุมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและน้ำผลไม้ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่มีการเติมน้ำตาลมากกว่าหรือเท่ากับ 5 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร ส่วนน้ำผลไม้แท้ที่ไม่เติมน้ำตาล ผลิตภัณฑ์นมที่มีน้ำตาลตามธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผู้ผลิตรายย่อยที่ได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดการติดฉลากของสหภาพยุโรปจะได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีน้ำตาลด้วย

ทั้งนี้ ไอร์แลนด์วางแผนจะจัดเก็บภาษีเป็นสองระดับ โดยเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลมากกว่าหรือเท่ากับ 5 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตรจัดเก็บที่ 20 เซ็นต์ต่อลิตร และเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลมากกว่าหรือเท่ากับ 8 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตรจัดเก็บที่ 30 เซ็นต์ต่อลิตร 

การจัดเก็บภาษีดังกล่าวนับเป็นมาตรการหนึ่งที่รัฐบาลนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาโรคอ้วน โดยคาดว่าจะช่วยจูงใจผู้ผลิตให้ปรับสูตรเครื่องดื่มให้มีน้ำตาลน้อยลง และจูงใจผู้บริโภคให้ลดการบริโภคเครื่องดี่มที่มีน้ำตาลสูงกว่า 5 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตรขึ้นไปไม่เกิน 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในขณะที่สมาคมผู้ผลิตเครื่องดื่มเห็นว่าการจัดเก็บภาษีดังกล่าวจะไม่ช่วยให้ผู้ที่เป็นโรคอ้วนมีปริมาณลดลง โดยชี้แจงว่าภาวะโรคอ้วนเป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อน ซึ่งในส่วนของผู้ผลิตได้จำหน่ายเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลต่ำมากว่า 30 ปีแล้ว และจะยังคงตั้งเป้าหมายลดปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่ม รวมทั้งเพิ่มการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลต่ำหรือไม่มีน้ำตาลอย่างต่อเนื่องอีกด้วย โดยการเก็บภาษีดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 เป็นต้นไป

download PDF

Related Articles

“สหภาพยุโรปออกกฎหมายสำหรับการอธิบายรายละเอียดของทุกสินค้าที่นำเข้าหรือสหภาพยุโรป (Cargo Declaration)โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2554”

“สหภาพยุโรปออกกฎหมายสำหรับการอธิบายรายละเอียดของทุกสินค้าที่นำเข้าหรือสหภาพยุโรป (Cargo Declaration)โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2554&rdq...

FSSAI เสนอแก้ไขข้อบังคับสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้า

 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 หน่วยงานกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและมาตรฐานด้านอาหารของอินเดีย (Food Safety and Standards Authority of India : FSSA...