ตุรกีประกาศเลื่อนการบังคับใช้ระบบการตรวจติดตามสินค้า (Product verification monitoring system : PVMS) อีกครั้ง

          ตุรกีประกาศเลื่อนกำหนดการบังคับใช้ระบบการตรวจติดตามสินค้า (Product verification monitoring system : PVMS) ออกไปอีก 3 เดือน จากเดิมที่จะบังคับใช้วันที่ 2 ตุลาคม 2560 เป็นวันที่   31 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

          ระบบ PVMS เป็นระบบการตรวจติดตามสินค้าสำหรับผู้บริโภคที่จะกำหนดให้สินค้าทุกชิ้นรวมถึงสินค้านำเข้าที่จำหน่ายในท้องตลาดจะต้องติดสติกเกอร์ตัวเลขเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลของผลิตภัณฑ์ โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์ 6 กลุ่ม ดังนี้

  1. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Food Supplement)
  2. น้ำผึ้ง (Honey)
  3. เครื่องดื่มชูกำลัง (Energy Drink)
  4. ชาดำ (Black tea)
  5. น้ำมันพืช (Vegetable oil)
  6. อาหารทารกและอาหารเสริมโภชนาการสำหรับทารก (Infant formula and Supplementary baby foods)

                ตามระเบียบการติดฉลากที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในเดือนกันยายน 2556 กระทรวงเกษตรและปศุสัตว์ (MINFAL) ได้รับอนุญาตให้จัดทำระบบการตรวจติดตามสินค้า (Product verification monitoring system : PVMS) สำหรับอาหารบางประเภทเพื่อลดการปลอมปน เลียนแบบ และการปลอมในอาหาร ระบบ PVMS เป็นระบบที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาผ่านทางหมายเลขดิจิทัลที่ไม่ซ้ำกัน หากมีการบังคับใช้ระบบการตรวจติดตามสินค้าอย่างเป็นทางการ ทางผู้ผลิตและผู้นำเข้ามีความกังวลด้านค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มสูงขึ้นและประเด็นด้านความปลอดภัยอาหาร เนื่องจากต้องเปิดกล่องและบรรจุภัณฑ์สินค้าเพื่อติดฉลากดังกล่าว รวมถึงพื้นที่ในการติดฉลากบนผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าที่มิได้เว้นช่องว่างเตรียมไว้อีกด้วย

          ทั้งนี้ การประกาศเลื่อนกำหนดบังคับใช้ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 7 นับจากมีการเริ่มเตรียมบังคับใช้ครั้งแรกในวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ที่มา : GAIN Report. Turkey Again Delays Implementation of New Labeling System PVMS.  https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Turkey%20Again%20Delays%20Implementation%20of%20New%20Labeling%20System%20_Ankara_Turkey_10-4-2017.pdf. สืบค้นเมื่อ 19 ตุลาคม 2560.

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF

Related Articles

จีน ปรับความเข้มงวดสินค้าจากไวรัสซิกา

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางศุลกากรกลางจีน (General Administration of China Customs : GACC) ได้ออกประกาศการเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้านำเข้าจ...

จีนออกระบบ การรายงานความปลอดภัยอาหารใหม่ (New food safety reporting system)

จีนออกระบบ การรายงานความปลอดภัยอาหารใหม่ (New food safety reporting system) จากปัญหาสารพิษปนปื้อนในอาหารที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้รัฐบาลจีนพยายามเพ...