ตุรกีประกาศเลื่อนการบังคับใช้ระบบการตรวจติดตามสินค้า (Product verification monitoring system : PVMS) อีกครั้ง

          ตุรกีประกาศเลื่อนกำหนดการบังคับใช้ระบบการตรวจติดตามสินค้า (Product verification monitoring system : PVMS) ออกไปอีก 3 เดือน จากเดิมที่จะบังคับใช้วันที่ 2 ตุลาคม 2560 เป็นวันที่   31 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

          ระบบ PVMS เป็นระบบการตรวจติดตามสินค้าสำหรับผู้บริโภคที่จะกำหนดให้สินค้าทุกชิ้นรวมถึงสินค้านำเข้าที่จำหน่ายในท้องตลาดจะต้องติดสติกเกอร์ตัวเลขเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลของผลิตภัณฑ์ โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์ 6 กลุ่ม ดังนี้

  1. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Food Supplement)
  2. น้ำผึ้ง (Honey)
  3. เครื่องดื่มชูกำลัง (Energy Drink)
  4. ชาดำ (Black tea)
  5. น้ำมันพืช (Vegetable oil)
  6. อาหารทารกและอาหารเสริมโภชนาการสำหรับทารก (Infant formula and Supplementary baby foods)

                ตามระเบียบการติดฉลากที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในเดือนกันยายน 2556 กระทรวงเกษตรและปศุสัตว์ (MINFAL) ได้รับอนุญาตให้จัดทำระบบการตรวจติดตามสินค้า (Product verification monitoring system : PVMS) สำหรับอาหารบางประเภทเพื่อลดการปลอมปน เลียนแบบ และการปลอมในอาหาร ระบบ PVMS เป็นระบบที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาผ่านทางหมายเลขดิจิทัลที่ไม่ซ้ำกัน หากมีการบังคับใช้ระบบการตรวจติดตามสินค้าอย่างเป็นทางการ ทางผู้ผลิตและผู้นำเข้ามีความกังวลด้านค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มสูงขึ้นและประเด็นด้านความปลอดภัยอาหาร เนื่องจากต้องเปิดกล่องและบรรจุภัณฑ์สินค้าเพื่อติดฉลากดังกล่าว รวมถึงพื้นที่ในการติดฉลากบนผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าที่มิได้เว้นช่องว่างเตรียมไว้อีกด้วย

          ทั้งนี้ การประกาศเลื่อนกำหนดบังคับใช้ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 7 นับจากมีการเริ่มเตรียมบังคับใช้ครั้งแรกในวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ที่มา : GAIN Report. Turkey Again Delays Implementation of New Labeling System PVMS.  https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Turkey%20Again%20Delays%20Implementation%20of%20New%20Labeling%20System%20_Ankara_Turkey_10-4-2017.pdf. สืบค้นเมื่อ 19 ตุลาคม 2560.

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF

Related Articles

จีนเตรียมถกเครียดระเบียบการกล่าวอ้างคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ

จีนเตรียมถกเครียดระเบียบการกล่าวอ้างคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ หลังจากที่ได้ผ่านกฎหมายความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Law) ไปเมื่อ พ.ศ. 2552 ครอบคลุม การกล...

ด้านฉลากอาหาร (Food Labeling) บราซิล ออกกฎ ระเบียบการติดฉลากอาหารที่มีส่วนประกอบ ของสารก่อภูมิแพ้ (Allergen) 22 รายการ

ด้านฉลากอาหาร (Food Labeling) บราซิล ออกกฎ ระเบียบการติดฉลากอาหารที่มีส่วนประกอบ ของสารก่อภูมิแพ้ (Allergen) 22 รายการ The Brazilian Health Su...