เกาหลีใต้เตรียมใช้ระบบ “Positive List”

เกาหลีใต้ได้เตรียมใช้ระบบ Positive List MRL สำหรับสารกำจัดศัตรูพืชในอาหาร ที่กำหนดให้พบการตกค้างได้ในชนิดและปริมาณที่ระบุ นอกเหนือจากนั้นจะตรวจพบได้ไม่เกิน 0.01 mg/kg. (ppm) โดยครอบคลุมทุกสินค้าที่เข้ามาจัดจำหน่ายในเกาหลีใต้ ซึ่งเกาหลีใต้จะเริ่มใช้ระบบ Positive List MRL กับนัท (Nuts) เมล็ดพืช และผลิตผลเขตร้อน เช่น กล้วย กาแฟ น้ำมันปาล์ม เครื่องเทศ

         

 

          การออกมาตรการดังกล่าวเป็นการเพิ่มความเข้มงวดในการใช้ค่าการตกค้างตามมาตรฐานของประเทศหรือ Codex MRL และหากไม่พบการระบุปริมาณการตกค้างจะสามารถใช้ค่าการตกค้างของผลิตภัณฑ์เทียบเคียง

 

          ปัจจุบันประเทศพัฒนาของโลกที่ใช้ระบบ Positive List MRL ได้แก่ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย แคนาดา และสหภาพยุโรป โดยกฎระเบียบฉบับดังกล่าวจะมีผลกับสินค้ากลุ่ม นัท (Nuts) เมล็ดพืช และผลิตผลเขตร้อน เช่น กล้วย กาแฟ น้ำมันปาล์ม เครื่องเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ส่วนผลิตภัณฑ์อื่นๆจะมีผลในอีก 2 ปีถัดไป

download PDF

Related Articles

ประกาศ ผลิตภัณฑ์สัตว์ ปี 2010 การรับรองฮาลาลเพื่อการเข้าถึงความต้องการของตลาดต่างประเทศ ของสำนักงานความปลอดภัยด้านอาหรของนิวซีแลนด์

ประกาศ ผลิตภัณฑ์สัตว์ ปี 2010 การรับรองฮาลาลเพื่อการเข้าถึงความต้องการของตลาดต่างประเทศ ของสำนักงานความปลอดภัยด้านอาหรของนิวซีแลนด์   &nb...

UK พร้อมออกฉลาก

UK พร้อมออกฉลาก "Gluten-free" สหราชอาณาจักรออกมาตรฐานการติดฉลากอาหาร (Composition and Labelling Standards) โดยระบุปริมาณของกลูเดนในผลิตภั...