EU กำหนดการใช้สารสกัดหญ้าหวานในลูกอม

สหภาพยุโรปออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2017/335 อนุญาตใช้ Steviol Glycosides (สารสกัดจากหญ้าหวาน : E 960) ซึ่งเป็นสารที่ให้ความหวานแทนน้ำตาล สามารถใช้กับลูกอมแคลอรี่ต่ำ ภายใต้กลุ่มสินค้าย่อย 05.2 “Other confectionery including breath freshening microsweets ดังนี้

 

รายการสินค้า

ปริมาณการใช้สูงสุด (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)

  • ลูกอมชนิดแข็ง (ชนิดเม็ดและไม้อม) ลูกอมชนิดอ่อน      (ลูกอมเคี้ยว หมากฝรั่งรสผลไม้ ขนมกีโมฟ/มาร์ชแมลโลว์)  ลิเคอร์ไรซ์ นูกัต มาร์ซิแพน

350 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

  • ลูกอมชุ่มคอ

670 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

  • เม็ดอมดับกลิ่นปาก

2,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

 

 

          กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากประกาศลงใน EU  Official Journal (ประกาศ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560)

download PDF

Related Articles

รายชื่อด้านตรวจสอบชายแดน EU

รายชื่อด้านตรวจสอบชายแดน EU                 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห้งชาติ สำนักงานมาตรฐานสินค้...

EU กำหนดค่าตกค้างของ hydrocortisone aceponate

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1444 of 31 August 2016 amending Re...