ไต้หวันเข้มนำเข้าน้ำปลา - เครื่องปรุงรสจากไทย

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้แจ้งเตือนผู้ประกอบการไทยที่ผลิตสินค้าในกลุ่มน้ำปลา ซอสปรุงรส น้ำมันหอย น้ำพริก และน้ำจิ้มให้มีการผลิตที่เข้มงวดและถูกต้องตามกฎระเบียบของกรมอาหารและยาไต้หวัน เนื่องจากตรวจพบสารต้องห้ามเกินอัตราที่กำหนดในจำนวนที่เพิ่มขึ้น

 

          สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้รับการแจ้งเตือนจากกรมอาหารและยาไต้หวันว่าสินค้าน้ำปลา ซอสปรุงรส น้ำมันหอย น้ำพริก และน้ำจิ้มที่ส่งออกจากไทยถูกตรวจพบสาร Benzoic acid, Propionic Acid และ Saccharin (ขัณฑสกร) ตกค้างเกินค่ามาตรฐาน จำนวน 13 ครั้ง ในช่วงปี 2559 โดยตามกฎระเบียบของไต้หวันอนุญาตให้มีสาร Benzoic acid ไม่เกิน 1.0 g/kg และไม่อนุญาตให้ใช้สาร Propionic Acid และ Saccharin ในสินค้าข้างต้น

          ดังนั้นจึงขอให้ผู้ประกอบการไทยปฏิบัติตามกฎระเบียบของไต้หวันอย่างเคร่งครัด มิเช่นนั้นไต้หวันอาจเพิ่มระดับการตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้นหรือระงับการนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยได้ 

         

          ผู้ประกอบการสามารถศึกษาระเบียบปริมาณสารตกค้างที่ยอมรับได้ (Maximum Limit/Maximum Residue Limit) ของไต้หวันได้ตามเว็บไซต์ดังนี้

  • ระเบียบ:

http://www.fda.gov.tw/EN/law.aspx?cid=16&cchk=d49032f6-b48e-4ab3-8fb9-223dad1b0407

  • รายการวัตถุเจือปนอาหาร:

https://consumer.fda.gov.tw/Law/FoodAdditivesList.aspx?nodeID=521

  • รายการสารกำจัดศัตรูพืช:

https://consumer.fda.gov.tw/Law/PesticideList.aspx?nodeID=520

download PDF

Related Articles

UAE ปรับระบบการยื่นขอฮาลาลสินค้าไทย

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้เปิดเผยข้อมูลการปรับเปลี่ยนระบบการยื่นขอระบบฮาลาลสำหรับสินค้าอาหารไทยที่ต้องการส่งออกไปยังประเทศ...

EU อนุญาตใช้ Pyroligneous Distillate ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Regulation (EU) 2018/1246 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 ซึ่งคณะก...