ไต้หวันเข้มนำเข้าน้ำปลา - เครื่องปรุงรสจากไทย

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้แจ้งเตือนผู้ประกอบการไทยที่ผลิตสินค้าในกลุ่มน้ำปลา ซอสปรุงรส น้ำมันหอย น้ำพริก และน้ำจิ้มให้มีการผลิตที่เข้มงวดและถูกต้องตามกฎระเบียบของกรมอาหารและยาไต้หวัน เนื่องจากตรวจพบสารต้องห้ามเกินอัตราที่กำหนดในจำนวนที่เพิ่มขึ้น

 

          สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้รับการแจ้งเตือนจากกรมอาหารและยาไต้หวันว่าสินค้าน้ำปลา ซอสปรุงรส น้ำมันหอย น้ำพริก และน้ำจิ้มที่ส่งออกจากไทยถูกตรวจพบสาร Benzoic acid, Propionic Acid และ Saccharin (ขัณฑสกร) ตกค้างเกินค่ามาตรฐาน จำนวน 13 ครั้ง ในช่วงปี 2559 โดยตามกฎระเบียบของไต้หวันอนุญาตให้มีสาร Benzoic acid ไม่เกิน 1.0 g/kg และไม่อนุญาตให้ใช้สาร Propionic Acid และ Saccharin ในสินค้าข้างต้น

          ดังนั้นจึงขอให้ผู้ประกอบการไทยปฏิบัติตามกฎระเบียบของไต้หวันอย่างเคร่งครัด มิเช่นนั้นไต้หวันอาจเพิ่มระดับการตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้นหรือระงับการนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยได้ 

         

          ผู้ประกอบการสามารถศึกษาระเบียบปริมาณสารตกค้างที่ยอมรับได้ (Maximum Limit/Maximum Residue Limit) ของไต้หวันได้ตามเว็บไซต์ดังนี้

  • ระเบียบ:

http://www.fda.gov.tw/EN/law.aspx?cid=16&cchk=d49032f6-b48e-4ab3-8fb9-223dad1b0407

  • รายการวัตถุเจือปนอาหาร:

https://consumer.fda.gov.tw/Law/FoodAdditivesList.aspx?nodeID=521

  • รายการสารกำจัดศัตรูพืช:

https://consumer.fda.gov.tw/Law/PesticideList.aspx?nodeID=520

download PDF

Related Articles

EU ปรับค่า MRL สาร Dimethyl ether ในเจลาติน-คอลลาเจน

เมื่อวันที่  20 ตุลาคม 2559 สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Directive (EU) 2016/1855 of 19 October 2016   โดยเป็นการแก้ไขปรับปรุง Dir...

สิงคโปร์ ประกาศสั่งแบน PHOs

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 กระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์ ประกาศเตรียมสั่งห้ามใช้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนเพียงบางส่วน (partially hydrogenated oi...