มาเก๊ากำหนดมาตรฐานทางโภชนาการ ของนมสำหรับทารกแรกเกิดถึง 1 ปี

         เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Macao Special Administrative Region of the People's Republic of China) ได้ประกาศมาตรฐานความปลอดภัยอาหารเรื่อง ข้อกำหนดทางโภชนาการของนมสำหรับทารกแรกเกิดถึง 1 ปี ซึ่งมีผลบังคับใช้ 90 วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศใช้ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 1 ค่าพลังงานของนมสำหรับทารกแรกเกิดถึง 1 ปี (Infant formula)

Nutrient content

Minimum value

The highest value

Kcal / 100 mL

KJ / 100 mL

Kcal / 100 mL

KJ / 100 mL

energy

60

250

70

295

 

ตารางที่ 2 ข้อมูลทางโภชนาการของนมสำหรับทารกแรกเกิดถึง 1 ปี

Nutrient content

Minimum value

The highest value

Per 100 kcal

Per 100 kJ

Per 100 kcal

Per 100 kJ

protein

Protein in milk-based 
infant formula

1.8 g

0.45 g

3.0 g

0.7 g

Soy protein-based 
infant formula

2.25 g

0.5 g

Total carbohydrates

9.0 g

2.2 g

14.0 g

3.3 g

Total fat

4.4 g

1.05 g

6.0 g

1.4 g

Linoleic acid

300 mg

70 mg

-

α -linolenic acid

50 mg

12 mg

-

Vitamin A (a)

60 μg RE

14 μg RE

180 μg RE

43 μg RE

Vitamin D3

1 μg

0.25 μg

2.5 μg

0.6 μg

Vitamin E (b)

0.5 mg α-TE

0.12 mg α-TE

-

Vitamin K

4 μg

1 μg

-

Vitamin B1 / Thiamine

60 μg

14 μg

-

Vitamin B2 / Riboflavin

80 μg

19 μg

-

Vitamin B3 / Niacin

300 μg

70 μg

-

Vitamin B6 / Pyridoxine

35 μg

8.5 μg

-

Vitamin B12

0.1 μg

0.025 μg

-

Folic acid

10 μg

2.5 μg

-

Pantothenic acid

400 μg

96 [mu] g

-

Vitamin C

10 mg

2.5 mg

-

Biotin

1.5 μg

0.4 μg

-

Sodium

20 mg

5 mg

60 mg

14 mg

Potassium

60 mg

14 mg

180 mg

43 mg

Copper

35 μg

8.5 μg

-

Magnesium

5 mg

1.2 mg

-

Iron

0.45 mg

0.1 mg

-

Zinc

0.5 mg

0.12 mg, respectively

-

Manganese

1 μg

0.25 μg

-

Calcium

50 mg

12 mg

-

phosphorus

25 mg

6 mg

-

Iodine

10 μg

2.5 μg

-

Chlorine

50 mg

12 mg

160 mg

38 mg

Selenium

1 μg

0.24 μg

-

Choline

7 mg

1.7 mg

-

Inositol

4 mg

1 mg

-

L-carnitine

1.2 mg

0.3 mg

-

Taurine (c)

-

12 mg

3 mg

 

 

ตารางที่ 3 สัดส่วนของส่วนผสมทางโภชนาการของอาหารสำหรับทารกแรกเกิดถึง 1 ปี

Nutrient content

Minimum value

The highest value

Linoleic acid

and alpha-linolenic acid

5: 1

15: 1

The sum of lauric acid

and myristic acid

-

20% of the total fatty acid content

Trans fat

-

Total fatty acid content of 3%

Erucic acid

-

1% of the total fatty acid content

Calcium and phosphorus ratio

1: 1

2: 1

Arachidonic acid (d)

Docosahexaenoic acid the same content

-

Eicosapentaenoic acid (d)

-

Docosahexaenoic acid the same content

 

หมายเหตุ :

  1. ค่า Retinol equivalent (RE) คือ หน่วยที่ใช้วัดปริมาณวิตามินเอ ซึ่ง 1 RE เท่ากับ 3.33 หน่วยสากล (IU) ของวิตามินเอ
  2. ค่า α-tocopherol equivalent (α-TE) คือ ค่าปริมาณวิตามินอีไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิกรัม α-TE ต่อกรดไขมันไม่อิ่มตัว (Polyunsaturated fatty acids : PUFA) หรือปริมาณวิตามินอีต่ำที่สุดตามจำนวนของกรดไขมันในรูปของกรดไขมัน และสามรถปรับเปลี่ยนไปตามปัจจัยต่อไปนี้
  • 0.5 mg α-TE / g linoleic acid (18: 2n-6)
  • 0.75 mg α-TE / g α-linolenic acid (18: 3n-3)
  •  1.0 mg α-TE / g arachidonic acid (20: 4n-6)
  • 1.25 mg α-TE / g eicosapentaenoic acid (20: 5n-3)
  • 1.5 mg α-TE / g docosahexaenoic acid (22: 6n-3)

      c. ถ้ามีการเติมทอรีน (Taurine)

      d. ถ้ามีการเติมกรดโดโคซะเฮกซะอีโนอิก (Docosahexaenoic acid) หรือที่เรียกย่อว่า DHA

 

ที่มา : Chemlinked. Macau Establishes Infant Formula Nutritional Ingredient Requirements. https://food.chemlinked.com/news/food-news/macau-establishes-infant-formula-nutritional-ingredient-requirements. 11 มกราคม 2560.

 

download PDF

Related Articles

อียูเห็นด้วยกับการระบุแหล่งน้ำมันมะกอก

อียูเห็นด้วยกับการระบุแหล่งน้ำมันมะกอก   ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเห็นด้วยกับการระบุถึง แหล่งที่มาของน้ำมันมะกอกชนิดบริสุทธิ์ (Virgin Olive Oi...

แคนาดาขยายขอบเขตการใช้ Steviol Glycosides

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 กระทรวงสาธารณสุขแคนาดา (Health Canada) ประกาศปรับปรุงข้อกำหนดการใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาล โดยขยายขอบเขตการใช้งานของ Steviol...