สหรัฐฯ จัดทำโปรแกรมการติดตาม สินค้าประมงนำเข้า

          สหรัฐฯ ได้จัดทำโปรแกรมการตรวจสอบอาหารทะเลนำเข้า (Seafood Import Monitoring Programme) เพื่อปกป้องเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางอาหารของโลก และการใช้ทรัพยากรทางทะเลร่วมกันอย่างยั่งยืน ระเบียบนี้จะดำเนินการเพื่อลดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal Unreported  and  Unregulated : IUU) และระบุอาหารทะเลนำเข้าที่ผิดกฎหมายก่อนนำเข้าสู่ตลาดของสหรัฐฯ

          โปรแกรมการตรวจสอบอาหารทะเลนำเข้า (Seafood Import Monitoring Programme) กำหนดให้ผู้นำเข้าสินค้าประมงมายังสหรัฐฯ ต้องรายงานข้อมูล และจัดเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการจับ แหล่งที่จับ และการดูแลรักษาสินค้าประมงที่นำเข้าและสายพันธุ์ที่เสี่ยงต่อการประมงที่ผิดกฎหมาย ซึ่งได้แก่

 1. เป๋าฮื้อ (Abalone)
 2. ปลาแอตแลนติกคอด (Atlantic Cod)
 3. ปลาอีโต้มอญ (Dolphinfish/Mahi Mahi)
 4. ปลาเก๋า (Grouper)
 5. ปูคิงแครบ (King Crab (red))  
 6. ปลาแปซิฟิกคอด (Pacific Cod)
 7. ปลากระพงแดง (Red Snapper) 
 8. ปลิงทะเล (Sea Cucumber)
 9. ปลาฉลาม (Sharks)   
 10. กุ้ง (Shrimp)
 11. ปลาดาบ (Swordfish)
 12. ปลาทูน่า (สายพันธุ์ Albacore, Bigeye, Skipjack,Yellowfin, Bluefin)

          สหรัฐฯ จะใช้ระบบ International Trade Data System (ITDS) ในการจัดเก็บข้อมูลการจับสินค้าประมง และเชื่อมโยงไปถึงข้อมูลสินค้าประมงทุกสายพันธุ์ ระบบข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลกลางของรัฐบาลสหรัฐฯ สำหรับการนำเข้าและการส่งออกสินค้าทั้งหมด ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่เผยแพร่สู่ผู้บริโภค ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ใช้กับสินค้าประมงในกลุ่มดังกล่าว ยกเว้นกุ้งและเป๋าฮื้อที่องค์การบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National Oceanic and Atmospheric Administration : NOAA) จะประกาศวันบังคับใช้ภายหลัง

ที่มา :

 1. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.  มะกันประกาศกฎหมายตามสอบสินค้าประมงนำเข้า ดีเดย์ปีใหม่ 61. http://www.acfs.go.th/warning/administrator/view_issue. php?id=5629. สืบค้นเมื่อ 11 ธันวาคม 2559.
 2. The Fish Site. US Implements Programme to Trace Fish and Fish Products on Entry to Country. http://www.thefishsite.com/fishnews/28558/us-implements-programme-to-trace-fish-and-fish-products-on-entry-to-country/. สืบค้นเมื่อ 11 ธันวาคม 2559.

download PDF

Related Articles

แคนาดาเลื่อนการบังคับใช้กฎระเบียบสินค้าเกษตรอินทรีย์จากธันวาคม 2551 เป็น 30 มิถุนายน 2552

แคนาดาเลื่อนการบังคับใช้กฎระเบียบสินค้าเกษตรอินทรีย์จากธันวาคม 2551 เป็น 30 มิถุนายน 2552          ...

USFDA เตรียมออกฉลาก Nutrition Facts ใหม่

USFDA เตรียมออกฉลาก Nutrition Facts ใหม่           สำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ US Food and Drug Administration...