แอฟริกาใต้แก้ไขระเบียบปริมาณสารปนเปื้อน สารพิษ และสารตกค้างสูงสุดในอาหาร

          เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 กรมอนามัยของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ได้ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยปริมาณสารปนเปื้อน สารพิษ และสารตกค้างสูงสุดในอาหาร สำหรับสารพิษจากเชื้อราในอาหารที่ได้รับการควบคุมโดยรัฐบาลฉบับก่อนหน้านี้ (No. R 1145 of 8 October 2004) โดยระเบียบฉบับใหม่ No. 987 เพิ่มเติมว่าด้วยข้อจำกัด ข้อแนะนำ ดังต่อไปนี้

  • เมล็ดธัญพืช  (ข้าวสาลี ข้าวโพด และข้าวบาร์เลย์) สำหรับนำไปแปรรูป อนุญาตให้พบดีออกซีนิวาลีนอล (Deoxynivalenol) ได้ไม่เกิน 2,000 ไมโครกรัม/กิโลกรัม
  • แป้ง บดหยาบ แป้งหมี่หยาบ และแบบเกล็ด ที่ได้มาจากข้าวสาลี ข้าวโพด หรือข้าวบาร์เลย์ สำหรับพร้อมบริโภค อนุญาตให้พบดีออกซีนิวาลีนอล (Deoxynivalenol) ได้ไม่เกิน 1,000 ไมโครกรัม/กิโลกรัม
  • เมล็ดข้าวโพดดิบ สำหรับนำไปแปรรูป อนุญาตให้พบฟูโมนิซิน B1+B2 (Fumonisins B1+B2) ได้ไม่เกิน 4,000 ไมโครกรัม/กิโลกรัม
  • แป้งข้าวโพด และแป้งข้าวโพดบดหยาบ สำหรับพร้อมบริโภค อนุญาตให้พบฟูโมนิซิน B1+B2 (Fumonisins B1+B2) ได้ไม่เกิน 2,000 ไมโครกรัม/กิโลกรัม

           โดยระเบียบฉบับใหม่ No. 987 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2559 เป็นต้นไป ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gov.za/sites/www.gov.za/files/40250_gon987.pdf

 

ที่มา : Selerant compliancecloud. South Africa Updates Contaminants Residues Regulations. https://compliancecloud.selerant.com/latestnews/south-africa-updates-contaminants-residues-regulations.aspx. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2559.

download PDF

Related Articles

ไต้หวัน ออกกฎ ระเบียบการติดฉลากสินค้ากาแฟ ชา และน้ำผลไม้ที่ทำสดใหม่

        Food and Drug Administration (FDA) ของไต้หวัน ออกกฎ ระเบียบการติดฉลากอาหารสำหรับสินค้าเครื่องดื่มที่ทำสดใหม่ในร้านสะดวกซื้...

โคเด็กซ์ชะลอ Gold Standard สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

โคเด็กซ์ชะลอ Gold Standard สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รายงานจากสมาคมพันธมิตรระหว่างประเทศด้านอาหารเสริม  (International Alliance ofDietary/Food...