ญี่ปุ่นอนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหารเพิ่มเติม 5 ชนิด

        เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Health, Labour and Welfare : MHLW) ได้ประกาศแก้ไข “ข้อบังคับในกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร (Enforcement Ordinance of Food Sanitation Law)” และ “มาตรฐานและข้อกำหนดสำหรับอาหารและวัตถุเจือปนอาหาร (Standards and Specifications for Foods and Food Additives)” ซึ่งอนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหารเพิ่มเติม 5 ชนิด และกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลบังคับใช้ทันที ประกอบด้วย peracetic acid, 1-hydroxyethylidene-1, 1-diphosphonic acid, octanoic acid และ hypobromous acid water ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

  • peracetic acid, 1-hydroxyethylidene-1, 1-diphosphonic acid และ octanoic acid เป็นวัตถุเจือปนอาหารชนิดใหม่ที่อนุญาตให้ใช้และให้กำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
  • ปรับปรุงมาตรฐานและขยายขอบเขตการใช้งานของ Sodium chlorite ครอบคลุมถึงเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ โดยปริมาณสูงสุดที่ให้ใช้ คือ 0.50 – 1.20 กรัม/กิโลกรัม สำหรับเป็นสารละลายที่ใช้ในการจุ่มหรือพ่น
  • Hypobromous acid water ได้รับการกำหนดให้เป็นวัตถุเจือปนอาหารสำหรับการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวของเนื้อสัตว์เท่านั้น โดยปริมาณสูงสุดที่ให้ใช้ คือ 0.90 กรัม สำหรับเนื้อสัตว์แต่ไม่รวมสัตว์ปีก สำหรับสัตว์ปีก ปริมาณสูงสุดที่ให้ใช้ คือ 0.45 กรัม

ที่มา :

  1. Chemlinked. Japan Approves Five New Food Additives. https://food.chemlinked.com/news/food-news/japan-approves-five-new-food-additives. สืบค้นเมื่อ 12 กันยายน 2559.
  2. The Japan Food Chemical  Research  Foundation. Revision of List of Designated Food Additives (September 18, 2015). http://www.ffcr.or.jp/zaidan/FFCRHOME.nsf/TrueMainE?OpenFrameset. สืบค้นเมื่อ 12 กันยายน 2559.

 

download PDF

Related Articles

กระทรวงสาธารณสุข ประกาศ อาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 374) พ.ศ.2559 เรื่อง อาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้ำตา...

สหภาพยุโรปประกาศแก้ไขวิธีการสุ่มตัวอย่างและการตรวจวิเคาระห์อาหารสัตว์

สหภาพยุโรปประกาศแก้ไขวิธีการสุ่มตัวอย่างและการตรวจวิเคาระห์อาหารสัตว์ สหภาพยุโรปประกาศระเบียบฉบับใหม่ Commission Regulation (EC) No 152/2009 of 27J...