จีน ประกาศอนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหารเพิ่มเติม 3 ชนิด

 

  1. วัตถุเจือปนอาหาร 3 ชนิด
  • Ascorbyl palmitate (เอนไซม์) อนุญาตให้ใช้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ในไขมัน น้ำมัน และผลิตภัณฑ์อิมัลชั่น ปริมาณสูงสุดที่ให้ใช้ได้ 0.2 g/kg
  • 3-{1-[(3,5-dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)methyl]-1H-pyrazol-4-yl}-1-(3-hydroxyben zyl)imidazolidine-2,4-dione อนุญาตให้ใช้เป็นสารปรุงแต่งกลิ่นรส (Flavoring) ในอาหารทุกชนิด
  • 4-amino-5-(3-(isopropylamino)-2,2-dimethyl-3-oxopropoxy)-2-methylquinoline-3-carboxylic acid sulfate อนุญาตให้ใช้เป็นสารปรุงแต่งกลิ่นรส (Flavoring) ในอาหารทุกชนิด

      2. สารเสริมโภชนาการ 1 ชนิด

  • Selenium-enriched yeast                                                                                                                                                                                                       

      3. วัตถุเจือปนอาหาร 8 ชนิด ที่ได้มีการขยายขอบเขตการประยุกต์ใช้

ลำดับ

ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร

ขยายขอบเขตการประยุกต์ใช้

ปริมาณสูงสุดที่ให้ใช้ได้ (g/kg)

1

Paprika oleoresin

Dried bean curds

As appropriate

Cooked or fried aquatic products

2

Paprika red

Dried bean curds

As appropriate

Cooked or fried aquatic products

3

Isomaltulose (palatinose)

Chocolate and chocolate products, and

cocoa products except those in 05.01.01

As appropriate

Chocolate with cocoa butter substitute and

chocolate-like products with cocoa butter substitute

 

 

Coating for candy and chocolate products

 

Cereal fillings

Bakery food filling and surface battering

4

Potassium sorbate

Preserved aquatic products (only limited to instant jellyfish)

1.0 g/kg (as “sorbic acid”)

5

Sodium metabisulphite

Fresh aquatic products (only limited to shrimps and crabs and their products)

0.1 g/kg (as “sulfur dioxide residue”)

Frozen aquatic food and their products (only limited to shrimps and crabs and their products)

6

Shellac

Collagen protein casing

As appropriate

7

Polydimethyl siloxane and emulsion

Processing technique of potatoes

As appropriate

8

Octyl and decyl glycerate

Processing technique of chocolate and chocolate products

0.08 g/kg

ที่มา :

  1. Chemlinked. China Approves Three New Varieties of Food Additives. https://food.chemlinked.com/news/food-news/china-approves-three-new-varieties-food-additives.สืบค้นเมื่อ 11 สิงหาคม 2559.
  2. http://www.nhfpc.gov.cn/sps/s7890/201608/f06b07409beb4b798fb51e0f3042f99f.shtml.

download PDF

Related Articles

ซาอุฯ ประกาศมาตรการควบคุม และกำจัดหนอนเจาะผลมะเขือเทศ

ซาอุฯ ประกาศมาตรการควบคุมและกำจัดหนอนเจาะผลมะเขือเทศ                 สำน...

CFSA เปิดรับข้อคิดเห็นการปรับสารที่ใช้เป็นวัสดุสัมผัสอาหาร

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2019 หน่วยงานวิจัยและการประเมินความเสี่ยงของจีน (Certified Financial Services Auditor : CFSA) เปิดรับข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับส...