จีน ประกาศอนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหาร และสารเสริมโภชนาการชนิดใหม่

          เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพและวางแผนครอบครัวแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน (NHFPC) ประกาศอนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหาร 10 ชนิด และสารเสริมโภชนาการ 3 ชนิด และได้มีการขยายขอบเขตการประยุกต์ใช้วัตถุเจือปนอาหารเพิ่มอีก 19 ชนิด และสารเสริมโภชนาการ 1 ชนิด ดังต่อไปนี้

1. วัตถุเจือปนอาหาร 10 ชนิด

 • Calcium alginate
 • Quillaia extract
 • Phosphoric acid (wet process)
 • Iron tartrate
 • Theaflavins
 • 2(4)-Ethyl-4(2),6-dimethyldihydro-1,3,5-dithiazinane
 • 3-Heptyldihydro-5-methyl-2(3H)-furanone
 • Vanillyl alcohol
 • 6-[5(6)-Decenoloxy] decanoic acid
 • Glucosyl Steviol Glycosides

2. สารเสริมโภชนาการ 3 ชนิด

 • Magnesium-L-Threonate
 • Galacto-oligosaccharides (GOS)
 • Vitamin K2 (Fermentation)

3. วัตถุเจือปนอาหาร 19 ชนิด ที่ได้มีการขยายขอบเขตการประยุกต์ใช้

ที่มา : Chemlinked. China Approves New Varieties of Food Additives and Nutritional Fortification Substances.  https://food.chemlinked.com/news/food-news/china-approves-new-varieties-food-additives-and-nutritional-fortification-substances. สืบค้นเมื่อ 11 กรกฎาคม 2559.

download PDF

Related Articles

จีนถอนวัตถุเจือปนอาหารที่ปลอดภัย ออกจากรายการบังคับตรวจสอบ

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ทบวงการศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (General Administration of Customs of People’s Republic of China: GACC) ได้แจ้ง...

จีนออกร่างกฏระเบียบ ด้านวัตถุเจือปนอาหาร ฉบับใหม่

จีนออกร่างกฏระเบียบ ด้านวัตถุเจือปนอาหาร ฉบับใหม่                   สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอา...