ฉลากใหม่ USFDA ประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้ว

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา U.S. Food and Drug Administration (USFDA) ของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ เกี่ยวกับการบังคับใช้ฉลากแสดงข้อมูลโภชนาการแบบใหม่ โดยจะมีผลบังคับใช้ 26 กรกฎาคม 2559 และมีระยะเวลาปรับใช้จนถึง 26 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

การปรับปรุงการแสดงฉลากโภชนาการของสหรัฐอเมริกา  ฉลากโภชนาการใหม่ยังคงรูปแบบมินิมัลสีขาวดำเอาไว้ โดยแสดงข้อมูลสำคัญชัดเจนขึ้น อีกทั้งยังปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยตามพฤติกรรมการบริโภคและข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ที่เปลี่ยนไป เช่น ปรับขนาดหน่วยบริโภคตามลักษณะบรรจุภัณฑ์ ตัดปริมาณแคลอรีจากไขมันออกไป และเพิ่มข้อมูลน้ำตาลที่ใส่เพิ่มเข้ามา

องค์การอาหารและยาสหรัฐใช้เวลาปรับปรุงฉลากข้อมูลโภชนาการนี้มากกว่า 2 ปี โดยทั้งผู้บริโภค นักวิทยาศาสตร์ และนักล็อบบี้ด้านอาหารได้เข้ามามีส่วนร่วมกันทั้งหมด เนื่องจากมาตรฐานของฉลากดังกล่าวจะมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคและยอดขายของอาหารแต่ละชนิด

หากท่านผู้ประกอบการท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/LabelingNutrition/ucm385663.htm

download PDF

Related Articles

FSANZ พิจารณาปรับมารตราฐานใหม่ อนุญาตฟลูออไรด์ในผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม

FSANZ พิจารณาปรับมารตราฐานใหม่ อนุญาตฟลูออไรด์ในผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม สำนักงานมาตรฐานอาหารของออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ (Food Standard Australia New Ze...

EU ปฏิเสธ การขึ้นทะเบียน Health Claims ที่แสดงบนฉลาก

EU ปฏิเสธ การขึ้นทะเบียน Health Claims ที่แสดงบนฉลาก          เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ Regulation (EU) No 175/2014 of 25 ...