ฉลากใหม่ USFDA ประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้ว

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา U.S. Food and Drug Administration (USFDA) ของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ เกี่ยวกับการบังคับใช้ฉลากแสดงข้อมูลโภชนาการแบบใหม่ โดยจะมีผลบังคับใช้ 26 กรกฎาคม 2559 และมีระยะเวลาปรับใช้จนถึง 26 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

การปรับปรุงการแสดงฉลากโภชนาการของสหรัฐอเมริกา  ฉลากโภชนาการใหม่ยังคงรูปแบบมินิมัลสีขาวดำเอาไว้ โดยแสดงข้อมูลสำคัญชัดเจนขึ้น อีกทั้งยังปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยตามพฤติกรรมการบริโภคและข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ที่เปลี่ยนไป เช่น ปรับขนาดหน่วยบริโภคตามลักษณะบรรจุภัณฑ์ ตัดปริมาณแคลอรีจากไขมันออกไป และเพิ่มข้อมูลน้ำตาลที่ใส่เพิ่มเข้ามา

องค์การอาหารและยาสหรัฐใช้เวลาปรับปรุงฉลากข้อมูลโภชนาการนี้มากกว่า 2 ปี โดยทั้งผู้บริโภค นักวิทยาศาสตร์ และนักล็อบบี้ด้านอาหารได้เข้ามามีส่วนร่วมกันทั้งหมด เนื่องจากมาตรฐานของฉลากดังกล่าวจะมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคและยอดขายของอาหารแต่ละชนิด

หากท่านผู้ประกอบการท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/LabelingNutrition/ucm385663.htm

download PDF

Related Articles

ด้านค่าสารตกค้าง (maximum levels:MLs) EU กำหนดค่าสูงสุดของสาร PAHs

ด้านค่าสารตกค้าง (maximum levels:MLs) EU กำหนดค่าสูงสุดของสาร PAHs เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 สหภาพยุโรปออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2015/1...

โคเด็กซ์ ดันกฎหมาย แสดงฉลากโภชนาการ

โคเด็กซ์ ดันกฎหมาย แสดงฉลากโภชนาการ ในเดือนพฤษภาคม 2555 คณะกรรมการโคเด็กซ์ด้านฉลากอาหาร หรือ Codex Committee on Food Labeling (CCFL) จะจัดประชุมครั...