จีน ปรับความเข้มงวดสินค้าจากไวรัสซิกา

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางศุลกากรกลางจีน (General Administration of China Customs : GACC) ได้ออกประกาศการเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้านำเข้าจากประเทศที่มีการระบาดของไวรัสซิกา (Zika Virus) ตามที่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) รายงานจำนวน 40 ประเทศ/พื้นที่ ซึ่งหมายรวมถึงประเทศไทยด้วย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวเข้าสู่จีน โดยมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2560

การออกประกาศดังกล่าวครอบคลุมเรื่องการกำหนดให้ยานพาหนะขนส่ง และตู้คอนเทนเนอร์ที่มาจากประเทศและพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดฯ ให้ผ่านการรับรองการกำจัดยุงอย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ไม่มีการรับรองฯ ทางการจีนจะดำเนินมาตรการกำจัดยุงโดยตรวจยานพาหนะขนส่ง สินค้า ตู้คอนเทนเนอร์ กระเป๋าสัมภาระ และพัสดุไปรษณีย์ที่มาจากประเทศและพื้นที่ดังกล่าวอย่างเข้มงวดโดยทันที

ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ http://www.aqisq.gov.cn

download PDF

Related Articles

EU อัพเดทรายชื่อ Novel Food

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศแก้ไขระเบียบใหม่ใน Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470 of 20 December 2017 establ...

MFDS สาธารณรัฐเกาหลีปรับการกำหนด ค่า MRLs ตามระบบ Positive list

กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาของสาธารณรัฐเกาหลี (Ministry of Food and Drug Safety : MFDS) ได้ประกาศปรับรูปแบบการกำหนดค่าปริมาณสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตก...