EFSA อนุญาตการใช้ Sucralose ในอาหารสำหรับเด็กทารก

รายงานดังกล่าวถูกเปิดเผยโดยคณะกรรมการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอาหาร (SCF) ของ EFSA โดยคณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วอนุญาตให้ใช้ซูคราโลสได้ที่ปริมาณ 400 มิลลิกรัม/กิโลกรัมของน้ าหนักผลิตภัณฑ์ โดยความหวานของน้ำตาลซูคราโลสนั้นให้ความหวานมากกว่าน้ำตาลธรรมชาติถึง 650 เท่า ซึ่งต้องมีการจำกัดปริมาณการใช้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายและการควบคุมสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การเพิ่มสารให้ความหวานลงไปในอาหารนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มรสชาติและเป็นอาหารที่เหมาะสมกับผู้บริโภคที่ต้องจำกัดปริมาณน้ าตาล ทั้งนี้ในร่างกายของผู้บริโภคทั่วไป จะสามารถบริโภคซูคราโลสได้ในปริมาณ 15 มิลลิกรัม/นำหนักกิโลกรัมของผู้บริโภค ดังนั้น การอ่านฉลากของผลิตภัณฑ์ย่อมเป็นสิ่งที่จำเป็นขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดการบริโภคที่มากเกิดปริมาณที่แนะนำต่อวัน

ที่มา : http://www.foodnavigator.com/

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF

Related Articles

“BioGro New Zealand” ฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์ประเทศนิวซีแลนด์

“BioGro New Zealand” ฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ได้ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าอินทรีย์ (Organic Product) โด...

ญี่ปุ่นเตรียมผ่อนปรนกฎระเบียบการนำเข้าเนื้อวัวจากสหรัฐอเมริกา

ญี่ปุ่นเตรียมผ่อนปรนกฎระเบียบการนำเข้าเนื้อวัวจากสหรัฐอเมริกา               &...