FOOD LAW NEWS

  ���������������������(Asian)
  รายชื่อกฎหมายทั้งหมด
  สิงคโปร์ ( ทั้งหมด 23 ฉบับ )
  • สิงคโปร์ : การกล่าวอ้างถึงหน้าที่ของสารอาหาร , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG - ข้อกำหนดการแสดงฉลากสินค้า ปรับปรุงปี ค.ศ.2011 , วันที่เผยแพร่ 28 เม.ย. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG - ข้อกำหนดการกล่าวอ้างคุณค่าทางโภชนาการ , วันที่เผยแพร่ 21 ต.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG - ข้อกำหนดการแสดงฉลากสินค้า , วันที่เผยแพร่ 19 ก.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG:ขั้นตอนการนำเข้าอาหารของประเทศสิงคโปร์(Importation of Food into Singapore) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG:ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ(Others Foods) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG:ผลิตภัณฑ์อาหารวัตถุประสงค์พิเศษ(Special purpose foods) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG:สารสกัดให้กลิ่นรสและวัตถุปรุงแต่งรสอาหาร(Flavouring essences or Extracts & Flavour enhancers) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG:ซอส น้ำส้มสายชู และเครื่องชูรส(Sauce Vinegar & Relishes) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG:น้ำผลไม้และคอร์เดียล(Fruit juices & Fruit cordials) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG:ผลิตภัณฑ์น้ำตาล ขนมหวาน(Sugar & Confectioneries) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG:ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก(Meat & Poultry Products) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG:ข้อกำหนดด้านอาหาร(Food Regulations (RG1) 1990 Edition) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG: เครื่องเทศ เครื่องปรุงรส(Spices & Condiments) , วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG: เกลือ(Salt) , วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG:เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์(์Non-alcoholic Drinks , วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG: แยม(Jams) , วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG: ชา กาแฟ และโกโก้(Tea Coffee & CoCoa) , วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG: ผลิตภัณฑ์ประมง(Fishery Products) , วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG: ข้าว(Rice) , วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG:แป้ง ผลิตภัณฑ์ขนมอบ และผลิตภัณฑ์ธัญพืช(Flour Bakery & Cereal Products) , วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG:บัญชีแนบท้าย(Food Regulations Schedule)1990 Edition , วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG: 6การขายอาหาร (Sale of Food Act 1973 Revised Edition 1985) , วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 23 ฉบับ