FOOD LAW NEWS

  CLMV
  ลำดับขั้นกฎหมาย : มาตรฐานสินค้า (Standard)
  เวียดนาม ( ทั้งหมด 4 ฉบับ )
  • เวียดนาม : มาตรฐานเนื้อปลาสวายแช่แข็ง

   สรุปสาระสำคัญ
  • เวียดนาม : มาตรฐานปูตัดแต่งแช่เยือกแข็ง , วันที่เผยแพร่ 20 ส.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • เวียดนาม : มาตรฐานปลาหมึกสดพร้อมรับประทานแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 20 ก.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • เวียดนาม : VN - เกณฑ์ความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Criteria) , วันที่เผยแพร่ 12 ก.ย. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 4 ฉบับ