FOOD LAW NEWS

CLMV
ลำดับขั้นกฎหมาย : มาตรฐาน (Standard)
เวียดนาม ( ทั้งหมด 4 ฉบับ )
 • เวียดนาม : มาตรฐานเนื้อปลาสวายแช่แข็ง

  สรุปสาระสำคัญ
 • เวียดนาม : มาตรฐานปูตัดแต่งแช่เยือกแข็ง , วันที่เผยแพร่ 20 ส.ค. 2560

  สรุปสาระสำคัญ
 • เวียดนาม : มาตรฐานปลาหมึกสดพร้อมรับประทานแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 20 ก.ค. 2560

  สรุปสาระสำคัญ
 • เวียดนาม : VN - เกณฑ์ความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Criteria) , วันที่เผยแพร่ 12 ก.ย. 2554

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 4 ฉบับ