FOOD LAW NEWS

  ������������������������(Codex)
  รายชื่อกฎหมายทั้งหมด
  โคเด็กซ์ ( ทั้งหมด 140 ฉบับ )
  • โคเด็กซ์ : คำแนะนำในการแสดงฉลากโภชนาการ (เพิ่มภาคผนวก 2)   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ. 2564, วันที่เผยแพร่ 8 เม.ย. 2565

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานแป้งสาลี , วันที่เผยแพร่ 12 พ.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานน้ำผึ้ง , วันที่เผยแพร่ 26 มี.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานควินัว (Quinoa) , วันที่เผยแพร่ 12 มี.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานหน่อไม้บรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 ก.พ. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานเต้าเจี้ยวหมัก (เอเชีย) , วันที่เผยแพร่ 12 ก.พ. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐาน (ภูมิภาค) สำหรับซอสพริก   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2563, วันที่เผยแพร่ 22 ธ.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานอาหารฉายรังสี , วันที่เผยแพร่ 11 ธ.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์นมไขมันเต็ม , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ย. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานนมข้น , วันที่เผยแพร่ 3 พ.ย. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานนมข้นหวาน , วันที่เผยแพร่ 28 ก.ย. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานน้ำตาล , วันที่เผยแพร่ 21 ก.ย. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานทั่วไปสำหรับน้ำดื่มบรรจุขวด/บรรจุภัณฑ์(นอกเหนือจากน้ำแร่ธรรมชาติ) , วันที่เผยแพร่ 26 ส.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานนมผงและครีมผง , วันที่เผยแพร่ 12 ส.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานทั่วไปสำหรับการแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ (ปรับปรุงใหม่ปี 2561)   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2561, วันที่เผยแพร่ 15 ก.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานสำหรับน้ำผึ้ง   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2562, วันที่เผยแพร่ 19 พ.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานข้าว   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2562, วันที่เผยแพร่ 26 มี.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานแป้งมันสำปะหลังสำหรับบริโภค   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2562, วันที่เผยแพร่ 26 มี.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืช   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2562, วันที่เผยแพร่ 7 ม.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว (ประเภทของเหลว) , วันที่เผยแพร่ 12 พ.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานทั่วไปสำหรับผลิตภัณฑ์โปรตีนถั่วเหลือง   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2562, วันที่เผยแพร่ 6 พ.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานสำหรับชื่อน้ำมันพืช   , เริ่มบังคับใช้ กรกฎาคม 2562, วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานน้ำมันและไขมันสำหรับบริโภคชนิดอื่นๆ ที่ยังไม่มีกำหนดเป็นมาตรฐานเฉพาะ   , เริ่มบังคับใช้ กรกฎาคม 2562, วันที่เผยแพร่ 17 ก.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานน้ำแร่ธรรมชาติ   , เริ่มบังคับใช้ กรกฎาคม 2562, วันที่เผยแพร่ 16 ก.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานเส้นก๋วยเตี๋ยวและเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป   , เริ่มบังคับใช้ กรกฎาคม 2562, วันที่เผยแพร่ 5 ก.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานทั่วไปสำหรับสารปนเปื้อนและสารพิษในอาหารและอาหารสัตว์, ปรับปรุงปี 2562   , เริ่มบังคับใช้ กรกฎาคม 2562, วันที่เผยแพร่ 26 ส.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานทั่วไปสำหรับวัตถุเจือปนอาหาร ปรับปรุงปี 2562   , เริ่มบังคับใช้ กรกฎาคม 2562, วันที่เผยแพร่ 16 ส.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานแครกเกอร์จากสัตว์น้ำ, ปลาน้ำจืด และสัตว์น้ำเปลือกแข็งต่างๆ   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ. 2561, วันที่เผยแพร่ 17 ม.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานน้ำปลา   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ. 2561, วันที่เผยแพร่ 10 ก.ย. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานสำหรับผักและผลไม้ดอง   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2560, วันที่เผยแพร่ 25 มิ.ย. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : คำแนะนำในการแสดงฉลากโภชนาการ   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2560, วันที่เผยแพร่ 8 ม.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐาน (ภูมิภาค) สำหรับผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองไม่ผ่านการหมัก   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2560, วันที่เผยแพร่ 7 ธ.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : คำแนะนำสำหรับการใช้สารแต่งกลิ่นรส   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ. 2551, วันที่เผยแพร่ 24 เม.ย. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานข้าวเกรียบจากปลาและสัตว์จำพวก ครัสเตเชียน   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ. 2559, วันที่เผยแพร่ 31 มี.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานทั่วไปในการแสดงฉลากของวัตถุเจือปนอาหารเมื่อวางจำหน่ายในท้องตลาด   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2560, วันที่เผยแพร่ 12 ม.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานสำหรับปลารมควัน, กลิ่นรสปลารมควัน ,ปลารมควันแห้ง , วันที่เผยแพร่ 20 ต.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ระบบการจำแนกชนิดวัตถุเจือปนอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ. 2559, วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานอาหารสำหรับผู้ที่แพ้กลูเต็น   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2558, วันที่เผยแพร่ 16 มิ.ย. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานนมผงและครีมผง   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ. 2559, วันที่เผยแพร่ 6 ก.ค. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ปริมาณตกค้างสูงสุด (MRLs) และปริมาณแนะนำสำหรับการจัดการความเสี่ยง(RMRs) สำหรับยาสัตว์ (Veterinary Drugs) ตกค้างในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ ก.ค. 2557, วันที่เผยแพร่ 25 มิ.ย. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานเต้าเจี้ยว   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2556, วันที่เผยแพร่ 13 มี.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานไขมันนม   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2553, วันที่เผยแพร่ 23 พ.ค. 2556

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานนมข้นหวาน   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2553, วันที่เผยแพร่ 7 พ.ค. 2556

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานสำหรับชื่อไขมันสัตว์   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ. 2555, วันที่เผยแพร่ 9 ม.ค. 2556

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • โคเด็กซ์ : แป้งสาคูสำหรับบริโภค   , เริ่มบังคับใช้ ปี 2554, วันที่เผยแพร่ 27 ส.ค. 2555

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • โคเด็กซ์ : แนวปฏิบัติในการกล่าวอ้างทางโภชนาการและสุขภาพ   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ. 2550, วันที่เผยแพร่ 4 พ.ค. 2555

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • โคเด็กซ์ : หลักเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับอาหารบรรจุเสร็จแช่เย็นเพื่อยืดอายุการเก็บ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : หลักเกณฑ์การปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับเครื่องเทศและพืชที่มีกลิ่นหอมและแห้ง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : หลักเกณฑ์การปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับอาหารแปรรูปในสภาพปลอดเชื้อบรรจุเสร็จที่มีความเป็นกรดต่ำ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติสำหรับการควบคุมการใช้ยาสัตว์ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับอาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ำและอาหารกระป๋องที่ปรับสภาพให้มีความเป็นกรดต่ำ (ส่วนที่ 4) , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับอาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ำและอาหารกระป๋องที่ปรับสภาพให้มีความเป็นกรดต่ำ (ส่วนที่ 3) , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับอาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ำและอาหารกระป๋องที่ปรับสภาพให้มีความเป็นกรดต่ำ (ส่วนที่ 2) , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับอาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ำและอาหารกระป๋องที่ปรับสภาพให้มีความเป็นกรดต่ำ (ส่วนที่ 1) , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติเรื่องหลักการทั่วไปของสุขลักษณะในการผลิตอาหาร , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : แนวปฏิบัติสำหรับการพัฒนาข้อตกลงความเท่าเทียมกันเรื่องระบบการตรวจสอบและการรับรองอาหารนำเข้าส่งออก , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำวิธีการชักตัวอย่างเพื่อตรวจหาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างให้สอดคล้องกับข้อกำหนด MRLs , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : แนวปฏิบัติสำหรับการผลิต การแปรรูป การติดฉลาก และการตลาดของอาหารที่ผลิตแบบอินทรีย์ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : แนวปฏิบัติสำหรับการใช้การกล่าวอ้างทางโภชนาการ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : การกำหนดและการใช้หลักเกณฑ์ทางจุลชีววิทยาสำหรับอาหาร , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : หลักเกณฑ์สำหรับการตรวจสอบและให้การรับรองอาหารนำเข้าและส่งออก , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : แนวปฏิบัติในการใช้ผลิตภัณฑ์โปรตีนที่ไม่ได้มาจากสัตว์ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีกแปรรูป , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : หลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการเติมสารอาหารที่จำเป็นลงในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : แนวปฏิบัติเรื่องปริมาณเรดิโอนิวไคลด์ในอาหารที่เกิดการปนเปื้อนจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ในการค้าระหว่างประเทศ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : แนวปฏิบัติทั่วไปเรื่องการกล่าวอ้าง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานทั่วไปเรื่องฉลากและการกล่าวอ้างสำหรับอาหารบรรจุเสร็จที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานทั่วไปสำหรับอาหารฉายรังสี , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับอาหารทารกและเด็ก , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับมะพร้าวแห้ง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานกลูเทนข้าวสาลี , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานลูกกวาดที่ผลิตจากเนยโกโก้ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานเนยโกโก้ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานอาหารทารกกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : แนวทางการปฏิบัติทั่วไปสำหรับการใช้คำว่า ฮาลาล , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับผลิตภัณฑ์จากไข่ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับการแปรรูปสัตว์ปีก , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านสุขลักษณะของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีกแปรรูป , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานโยเกิร์ตปรุงแต่งและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านความร้อนหลังการหมัก , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานโยเกิร์ตและโยเกิร์ตชนิดหวาน , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานนมข้นไม่หวาน , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์มันเนย , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านการบรรจุหีบห่อและการขนส่งผักและผลไม้เมืองร้อนสด , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับผักและผลไม้แห้ง รวมทั้งเห็ดที่รับประทานได้ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านสุขลักษณะของผลไม้แห้ง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านสุขลักษณะของผักและผลไม้กระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : คู่มือการปฏิบัติสำหรับน้ำผลไม้รวม Nectar , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : คู่มือการปฏิบัติสำหรับน้ำผลไม้รวม , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานลำไย , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานขิง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานฝรั่ง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานส้มโอ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานกล้วย , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานมังคุด , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานลิ้นจี่ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานข้าวโพดฝักอ่อน , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานมะเฟือง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานมะม่วง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานมะละกอ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานสับปะรด , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานทั่วไปสำหรับน้ำผัก , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานทั่วไปสำหรับน้ำผลไม้ที่เตรียมโดยกรรมวิธีทางกายภาพ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานทั่วไปสำหรับน้ำผลไม้ Nectar ที่เตรียมโดยกรรมวิธีทางกายภาพ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานมะม่วงกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำมะม่วงโดยกรรมวิธีทางกายภาพ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานน้ำฝรั่งโดยกรรมวิธีทางกายภาพ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานน้ำสับปะรดเข้มข้นที่เติมวัตถุกันเสีย , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานแตงกวาดอง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานสลัดผลไม้เมืองร้อนกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานน้ำสับปะรดโดยกรรมวิธีทางกายภาพ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานแยม หรือ ผลไม้กวน และเยลลี่ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานผลไม้รวมกระป๋อง หรือ ผลไม้ Cocktail กระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานน้ำส้มเข้มข้นโดยกรรมวิธีทางกายภาพ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานเม็ดถั่วลันเตากระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานมะเขือเทศแปรรูปที่ทำให้เข้มข้น , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานหน่อไม้ฝรั่งกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานเห็ดกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานน้ำมะเขือเทศโดยกรรมวิธีทางกายภาพ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานน้ำส้มโดยกรรมวิธีทางกายภาพ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานสับปะรดกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานข้าวโพดหวานกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานมะเขือเทศกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติสำหรับปลาหมึก , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติสำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำชุบแป้งและขนมปังแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติสำหรับปู , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติสำหรับปลาบดที่เตรียมจากเครื่องจักร , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติสำหรับปลาเค็ม , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติสำหรับปลารมควัน , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับหอย , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติสำหรับกุ้ง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติสำหรับปลาแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติสำหรับปลากระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานปลาหมึกแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานทั่วไปเนื้อปลาฟิลเลตแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานเนื้อปลาชิ้นยาวแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานเนื้อปลาสดแช่แข็ง เนื้อปลาฟิลเลต และเนื้อปลาบด , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานกุ้งแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานเนื้อปูกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานปลาทูน่าและปลาโบนิโตกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานกุ้งกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานปลาซาร์ดีนกระป๋องและผลิตภัณฑ์ , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 140 ฉบับ