FOOD LAW NEWS

โอเชียเนีย(Oceania)
ลำดับขั้นกฎหมาย : ประกาศ (Notification)
ออสเตรเลีย ( ทั้งหมด 1 ฉบับ )
  • ออสเตรเลีย : การควบคุม ณ ด่านนำเข้า สำหรับการใช้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในปลาทูน่าและปลากระพง   , เริ่มบังคับใช้ 1 พฤศจิกายน 2561, วันที่เผยแพร่ 12 ธ.ค. 2561

    สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 1 ฉบับ