FOOD LAW NEWS

อาเซียน(Asian)
รายชื่อกฎหมายทั้งหมด
ฟิลิปปินส์ ( ทั้งหมด 19 ฉบับ )
 • ฟิลิปปินส์ : การแสดงฉลากสินค้าเนื้อสัตว์แปรรูป , วันที่เผยแพร่ 20 ก.ค. 2559

  สรุปสาระสำคัญ
 • ฟิลิปปินส์ : ฉลากสินค้าอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2527, วันที่เผยแพร่ 16 พ.ค. 2559

  สรุปสาระสำคัญ
 • ฟิลิปปินส์ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำปลา

  สรุปสาระสำคัญ
 • ฟิลิปปินส์ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์เยลลี่ , วันที่เผยแพร่ 20 ก.ย. 2558

  สรุปสาระสำคัญ
 • ฟิลิปปินส์ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศ   , เริ่มบังคับใช้ 15 มกราคม 2518, วันที่เผยแพร่ 20 ส.ค. 2558

  สรุปสาระสำคัญ
 • ฟิลิปปินส์ : เกณฑ์ด้านเชื้อจุลินทรีย์สำหรับอาหารแปรรูป , วันที่เผยแพร่ 20 ก.ค. 2558

  สรุปสาระสำคัญ
 • ฟิลิปปินส์ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์เนยถั่ว   , เริ่มบังคับใช้ มกราคม 2518, วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2558

  สรุปสาระสำคัญ
 • ฟิลิปปินส์ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์มาร์การีน   , เริ่มบังคับใช้ มกราคม 2518, วันที่เผยแพร่ 20 ม.ค. 2558

  สรุปสาระสำคัญ
 • ฟิลิปปินส์ : มาตรฐานการผลิต ข้อกำหนดด้านคุณภาพ และการแสดงฉลากน้ำดื่มบรรจุขวด   , เริ่มบังคับใช้ สิงหาคม 2536, วันที่เผยแพร่ 20 ธ.ค. 2557

  สรุปสาระสำคัญ
 • ฟิลิปปินส์ : การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์อาหารทดแทนนมแม่และนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่อง   , เริ่มบังคับใช้ มิถุนายน 2547, วันที่เผยแพร่ 20 มิ.ย. 2557

  สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
 • ฟิลิปปินส์ : ระเบียบข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ไส้กรอก   , เริ่มบังคับใช้ ธันวาคม 2514, วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2557

  สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
 • ฟิลิปปินส์ : ระเบียบแนวทางหารใช้โพรไบโอติก   , เริ่มบังคับใช้ ตุลาคม 2547, วันที่เผยแพร่ 22 เม.ย. 2557

  สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
 • ฟิลิปปินส์ : ระเบียบแนวทางการตั้งชื่อเครื่องดื่มน้ำผลไม้   , เริ่มบังคับใช้ มิถุนายน 2523, วันที่เผยแพร่ 20 ก.พ. 2557

  สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
 • ฟิลิปปินส์ : PH - ระเบียบคำแนะนำในการใช้วัตถุเจือปนอาหาร , วันที่เผยแพร่ 20 ม.ค. 2557

  สรุปสาระสำคัญ
 • ฟิลิปปินส์ : PH - การกล่าวอ้างถึงผลต่อสุขภาพ (Health Claim Requirements) , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2554

  สรุปสาระสำคัญ
 • ฟิลิปปินส์ : PH - การกล่าวอ้างคุณค่าทางโภชนาการ , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ค. 2554

  สรุปสาระสำคัญ
 • ฟิลิปปินส์ : PH - ข้อกำหนดการแสดงฉลากอาหาร , วันที่เผยแพร่ 8 ก.ค. 2554

  สรุปสาระสำคัญ
 • ฟิลิปปินส์ : PH - การแสดงวันหมดอายุของสินค้าอาหาร , วันที่เผยแพร่ 8 ก.ค. 2554

  สรุปสาระสำคัญ
 • ฟิลิปปินส์ : PH - ข้อกำหนดการแสดงฉลากโภชนาการ , วันที่เผยแพร่ 8 ก.ค. 2554

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 19 ฉบับ