FOOD LAW NEWS

  ทั้งหมด มี 567 รายการ

  APHIS สหรัฐฯ แจ้งแนวทางปฏิบัติการนำเข้า-ส่งออก พืชและผลิตภัณฑ์ในภาวะ Covid-19

  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 หน่วยงานบริการตรวจสอบสุขภาพสัตว์ และพืช (Animal and Plant Health Inspection Service : APHIS) ภายใต้กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (U...

  เม็กซิโกปรับการติดฉลากทั่วไปสำหรับอาหารสำเร็จรูปและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 กระทรวงเศรษฐกิจ (Ministry of Economy) ประกาศใน             ...

  ญี่ปุ่นถอนชื่อวัตถุเจือปนอาหาร 9 ชนิด

  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ (Japan Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW)) ได้มีการประกาศปรับ...

  เมียนมาบังคับการแสดงฉลากเป็นภาษาเมียนมา

  คณะกรรมการกลางเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคของเมียนมา ได้ออกประกาศเกี่ยวกับการติดฉลากสินค้าจำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ประกาศว่าด้วยการกำหนดสินค้าที่ต้องติดฉลากแล...

  ไต้หวันได้รับการยอมรับความเท่าเทียมด้านสินค้าอินทรีย์จากญี่ปุ่น

  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ไต้หวันประกาศการยอมรับความเท่าเทียม (equivalence) เรื่อง ระบบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กับประเทศญี่ปุ่น หลังจากมีการลงนา...

  จีน ห้ามค้า-บริโภคสัตว์ป่าทุกชนิด

  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการสภาประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) ซึ่งเป็นองค์กรนิติบัญญัติสูงสุดของจีน ประกาศห้ามการซื้อขายสัตว์ป่า และการบริโภคสั...

  ญี่ปุ่นปรับแก้ไขมาตรฐานวัตถุเจือปนอาหารและสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช

  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Health, Labour and Welfare : MHLW) ได้ออกประกาศแก้ไข &ldq...

  อียิปต์ตั้งหน่วยงานใหม่ รับรองการนำเข้าสินค้าฮาลาล

  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 มีรายงานจากสำนักงานทูตเกษตรของสหรัฐ (Foreign Agricultural Service : FAS) ว่ารัฐบาลอียิปต์ได้มีประกาศคำสั่งนายกรัฐมนตรี N...

  ไต้หวันแก้ไขมาตรฐานสุขอนามัย ของไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์ (Liquid Eggs)

    เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของไต้หวัน (Taiwan’s Ministry of Health and Welfare&rsquo...

  จีนเตรียมปรับฉลากอาหารสำเร็จรูป ดันบังคับติดฉลากสารก่อภูมิแพ้

  คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน (National Health Commission: NHC) เตรียมเสนอร่างปรับปรุง “ข้อกำหนดการติดฉลากสำหรับอาหารที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่า...