FOOD LAW NEWS

  ทั้งหมด มี 567 รายการ

  อังกฤษออกข้อกำหนดใหม่ด้านการแสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้

  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา Food Standard Agency (FSA) ของประเทศอังกฤษได้ข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ “Food labelling re...

  กฎระเบียบและการกำกับดูแลไขมันทรานส์ของจีน

  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก ได้กล่าวว่า การบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันทรานส์ เป็นสาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิตถึง 500,00 คนต่อปี...

  เกาหลีใต้เตรียมปรับปรุงกฎหมายฉลากอาหาร

  เกาหลีใต้เสนอทบทวน "พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการติดฉลากและการโฆษณาสำหรับอาหาร" (Act on Labelling and Advertising of Foods) ฉบับปรับปรุง โดยมีกา...

  เกาหลีใต้แก้ไขข้อกำหนดการติดฉลากอาหาร

  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาสาธารณรัฐเกาหลี (The Korean Ministry of Food and Drug Safety : MFDS) ได้ออกประกาศใช้ระเบียบที่...

  เกาหลีใต้แจ้งนโยบาย HACCP สินค้านำเข้า

  การแก้ไขข้อกำหนดพิเศษเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยอาหารนำเข้า โดยจะเพิ่มเนื้อหาในข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ HACCP  อาทิ หากต้องการส่งสินค้าบางชนิดม...

  EU ปรับปรุงปริมาณสารตกค้างสูงสุด (MRLs) ของสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช 22 ชนิด

  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ  COMMISSION REGULATION (EU) 2020/856 of 9 June 2020 amending Annexes II and III to Re...

  สภานิวยอร์กผ่านร่างกฎหมายแบน PFAS

  สหรัฐอเมริกา สภารัฐนิวยอร์กได้ลงคะแนนผ่านร่างกฎหมายห้ามการแพร่กระจาย จำหน่าย จ่าย แจก อาหารทุกชนิดที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ซึ่งมีส่วนประกอบของสารกลุ่ม PFAS ...

  ญี่ปุ่นแก้ไขมาตรฐานการแสดงฉลากอาหาร

  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคของญี่ปุ่น (Consumer Affairs Agency : CAA) ได้ออกประกาศแก้ไขมาตรฐานการแสดงฉลากอาหาร เรื่อง การถอน...

  ญี่ปุ่นปรับเกณฑ์สารตกค้างใหม่ในประเทศ

  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นได้ออกประกาศในประเทศ กำหนดแก้ไขเพิ่มเติมเกณฑ์ปริมาณสารตกค้างสูงสุด (maximum r...

  ไต้หวันแก้ไขมาตรฐานปริมาณสารกำจัดแมลง และศัตรูพืชตกค้างสูงสุดในผลิตภัณฑ์จากสัตว์

  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของไต้หวัน (Taiwan’s Ministry of Health and Welfare’s Food and ...