ทั้งหมด มี 507 รายการ

EU ประกาศระเบียบอนุมัติให้ใช้สารออกฤทธิ์ (Active substance) 6 ชนิด เพิ่มเติม สำหรับผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ (Biocidal Product)

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) จำนวน 6 ฉบับ ดังนี้ COMMISSION IMPLEMENTING...

EU อนุญาตให้ใช้ butane (E 943a), isobutane (E 943b) และ propane (E 944) ในการเตรียมสีผสมอาหาร

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2017/874 of 22 May 2017 amending Annex III to Regulation (EC) No 1333/20...

จีนประกาศใช้มาตรการ Safeguard น้ำตาลนำเข้า

จีนประกาศใช้มาตรการปกป้องการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard) กับผลิตภัณฑ์น้ำตาล (น้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลเพื่อการค้าขาย) เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 2...

EU ปรับลดค่า Tricyclazole ในข้าว

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2017/983 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2...

จีน ประกาศอนุญาตให้ใช้วัตถุดิบใหม่ 10 ชนิด

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพและวางแผนครอบครัวแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน (NHFPC) ประกาศอนุญาตให้ใช้วัตถุดิบใหม่ 10 ชนิด ได้...

สาธารณรัฐเกาหลีประกาศระบบการติดฉลาก สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 MFDS ของสาธารณรัฐเกาหลี ได้ออกประกาศการใช้ "ระบบการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้" อย่างเป็นทางการ และมีผลบังคับใช้ตั...

EU ปรับแก้กฎอาหารสัตว์น้ำเพาะเลี้ยงอินทรีย์

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/838  of 17 May 2017 amending Regulation (EC) No 8...

EU เปิดใช้ระบบ E-Certificate สินค้า Organics

สหภาพยุโรป (EU) ได้ออกประกาศกฎระเบียบการใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (E-Certificate) สำหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organics) ที่จะนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายในกลุ่...

EU แก้ไขข้อกำหนดวัสดุพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2017/752 of 28 April 2017 amending and correcting (EU) No 10/20...

EU ห้ามใช้ Pseudozyma flocculosa strain ATCC 64874 เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/377 of 3 March 2017 concerning the non-approval of the active substance ...