Quarterly Situation


อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 2 และแนวโน้มไตรมาสที่ 3 ปี 2564

1. การผลิต

    การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 เร่งตัวขึ้นจากอัตราการขยายตัวร้อยละ 1.6 ในไตรมาสก่อน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาคการส่งออกที่ขยายตัว ตามความต้องการสินค้าในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากอัตราการได้รับวัคซีนของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศพัฒนา ทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 เริ่มลดลง ส่งผลทำให้ประชาชนสามารถออกมาทำกิจกรรมนอกบ้านมากขึ้น ธุรกิจบริการร้านอาหารต่างๆ เริ่มกลับเข้าสู่โหมดของการฟื้นตัว 

 

อุตสาหกรรมรายสาขาที่การผลิตปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ สับปะรดกระป๋อง (+60.7%), แป้งมันสำปะหลัง (+15.8%) กุ้งแช่แข็ง (+13.8%), เครื่องปรุงรส (+8.0%), ผลิตภัณฑ์มะพร้าว (กะทิ) (+7.2%),ไก่ (+2.8%) และน้ำตาลทราย (+2.2%) โดยการผลิตสับปะรดกระป๋องเพิ่มสูงขึ้นมากจากปริมาณวัตถุดิบสับปะรดโรงงานที่เพิ่มสูงขึ้นและราคาอ่อนตัวลงส่ง ผลดีต่อโรงงานแปรรูป แป้งมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นจากความต้องการนำเข้าของจีนเป็นหลัก เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคในประเทศภายหลังจากเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังจากสามารถควบคุมการแพร่พระบาดของ COVID-19 ได้

ส่วนอุตสาหกรรมรายสาขาที่การผลิตหดตัวลง ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสินค้าได้รับอานิสงส์อย่างมากจากการกักตุนสินค้าในช่วงการ Lockdowns ในปีก่อน ได้แก่ ปลาทูน่ากระป๋อง (-17.6%) และอาหารพร้อมรับประทาน (-4.0%) ซึ่งเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติทำให้การผลิตสินค้าทั้งสองกลุ่มหดตัวลง (Base Effect) รวมทั้งผู้นำเข้ามีการสต็อกสินค้าไปมากแล้วในช่วงก่อนหน้า

ทั้งหมด มี 69 รายการ

อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 2 และแนวโน้มไตรมาสที่ 3 ปี 2564

สิงหาคม 2564
1. การผลิต     การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 เร่งตัวขึ้นจากอัตราการขยายตัวร้อยละ 1.6 ในไตรมาสก่...

อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 1 และแนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2564

เมษายน 2564
1. การผลิต การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 มีทิศทาง ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากที่หดตัวลงในปีที่ผ่านมา โดยมีปั...

อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 4 ปี 2563 แนวโน้มไตรมาสที่ 1 และปี 2564

มกราคม 2564
การผลิต   ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 4 ปี 2563 หดตัวลงร้อยละ 8.6 ทิศทางแย่ลงเมื่อเทียบกับที่หดตัวร้อยละ 5.8 และ 3.7 ในไตรม...

อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 3 แนวโน้มไตรมาสที่ 4 และปี 2563

ตุลาคม 2563
อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 3 แนวโน้มไตรมาสที่ 4 และปี 2563 การผลิต ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 3 ปี 2563 หดตัวลงร้อยละ 3.7 ทิศท...

อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 2 และแนวโน้มไตรมาสที่ 3 ปี 2563

สิงหาคม 2563
การผลิต ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 2 ปี 2563 หดตัวลงร้อยละ 5.8 แต่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับที่หดตัวลงร้อยละ 11.0 ในไตรมาสแรก โดยการผลิตย...

Links