Quarterly Situation


อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 2 ปี 2562 และแนวโน้ม

  1. การผลิตอุตสาหกรรมอาหาร

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 2 ปี 2562 หดตัวลงร้อยละ 4.3 (YoY)
อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 52.5 ลดลงเมื่อเทียบกับร้อยละ 55.2 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
ปัจจัยที่ส่งผลให้ภาคการผลิตโดยรวมลดต่ำลง เนื่องจากสถานการณ์การค้าชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อเนื่องทำให้สินค้าอาหารส่งออกของไทยหลายรายการเผชิญกับภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ผนวกกับการแข็งค่าของเงินบาทได้ทำให้สินค้าอาหารของไทยมีราคาแพงขึ้นในสายตาต่างชาติ กระทบต่อภาวะการแข่งขันและรายได้ที่ได้รับในรูปเงินบาทลดน้อยลง

 

2.การส่งออกสินค้าอาหารของไทย

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 การส่งออกสินค้าอาหารไทยมีมูลค่า 263,245 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2561 ในช่วง 6 เดือนแรกปี 2562 ไทยส่งออกสินค้าอาหาร

มูลค่า 515,204 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.2 โดยการส่งออกได้รับผลกระทบรุนแรงขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจโลก

ที่ชะลอตัว การแข็งค่าของเงินบาท รวมทั้งราคาสินค้าเกษตรอาหารที่หดตัวลง

ทั้งหมด มี 60 รายการ

อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 2 ปี 2562 และแนวโน้ม

สิงหาคม 2562
การผลิตอุตสาหกรรมอาหาร ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 2 ปี 2562 หดตัวลงร้อยละ 4.3 (YoY) อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 52.5 ลดล...

อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 1 ปี 2562 และแนวโน้ม

พฤษภาคม 2562
1.การผลิต ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 1 ปี 2562 หดตัวลงร้อยละ 0.2 อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ระดับ 69.7 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับร้อย...

อุตสาหกรรมอาหารไทยปี 2561 และแนวโน้มปี 2562

กุมภาพันธ์ 2562
อุตสาหกรรมอาหารไทยปี 2561 และแนวโน้มปี 2562   บทสรุปภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทย ปี 2561 1.1 การค้าอาหารของไทยปี 2561 การส่งออกอาหา...

อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 4/2561 และแนวโน้มปี 2562

กุมภาพันธ์ 2562
อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 4/2561 และแนวโน้มปี 2562 อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 4 ปี 2561 อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ขยายตัวเพิ...

อุตสาหกรรมอาหารไทยครึ่งปีแรก 2561 และแนวโน้มครึ่งปีหลัง

มิถุนายน 2561
การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยครึ่งปีแรก ปี 2561 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 6.0 (ตัวเลขเบื้องต้น) ชะลอลงเล็ก...

Links