ภาวะอุตสาหกรรมอาหารเดือนกรกฎาคม 2562

การบริโภคภายในประเทศในกลุ่มสินค้าอาหารขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม อัตราการเพิ่มขึ้นไม่ได้สูงนักเนื่องจากระดับราคาสินค้าถีบตัวสูงขึ้น โดยในเดือนกรกฎาคม 2562 ดัชนีราคาผู้บริโภคในกลุ่มสินค้าอาหารขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 สูงขึ้นจากร้อยละ 0.0 ในปีก่อน โดยกลุ่มสินค้าที่มีราคาปรับเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ได้แก่ ผักสด (+20.0%) เป็ด ไก่ สำเร็จรูปและแปรรูป (+16.3%) และเนื้อสัตว์สด (11.3%) ปัจจัยหลักที่ผลักดันราคาสินค้าอาหารให้ปรับตัวสูงขึ้น คือสภาพอากาศที่แปรปรวน ทำให้สินค้าอาหารสดเน่าเสียง่าย ส่งผลให้ผลผลิตสินค้าเกษตรลดลงและราคาปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ความต้องการในตลาดยังมีอย่างต่อเนื่อง

การส่งออกอาหารไทยเดือนกรกฎาคม 2562 มีมูลค่า 84,771 ล้านบาท หดตัวลงร้อยละ 5.5 โดยได้รับปัจจัยลบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และความผันผวนของค่าเงินบาท

•การส่งออกข้าว หดตัวจากสถานการณ์อุปทานในตลาดที่มีอย่างจำกัดจากภาวะภัยแล้ง
และผลกระทบจากค่าเงินบาทที่อยู่ในระดับแข็งค่า ทำให้ราคาข้าวไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่ง
•การส่งออกน้ำตาล ลดลงตามคำสั่งซื้อจากอินโดนีเซียซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำตาลรายใหญ่ของไทยที่ชะลอตัวลง
•การส่งออกไก่ลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน จากสถานการฟื้นตัวของบราซิลที่เริ่มกลับมาชิงส่วนแบ่งตลาดคืนอีกครั้ง โดยยังขยายตัวดีในผลิตภัณฑ์แปรรูปที่เพิ่มขึ้นจากอานิสงส์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ทำให้ไก่ ซึ่งเป็นเนื้อสัตว์ทดแทนมีความต้องการในตลาดมากขึ้น