ภาวะอุตสาหกรรมอาหารเดือนเมษายน 2562

  • ดัชนีราคาสินค้าอาหารส่งออกเดือนเมษายน 2562 หดตัวร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจากสงครามการค้าที่ยืดเยื้อ ในขณะที่ผลผลิตสินค้าเกษตรและอาหารยังขยายตัวปกติทำให้เกิดปัญหาอุปทานล้นตลาด มีการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงจากประเทศผู้ส่งออก โดยเฉพาะราคาส่งออกกุ้งแช่เย็นแช่แข็ง น้ำตาลทราย นมและผลิตภัณฑ์จากนม และน้ำมันจากพืชและสัตว์ที่ยังคงติดลบ ขณะที่กลุ่มสินค้าที่มีราคาส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป (+1.1%), ผลิตภัณฑ์ข้าว (+1.0%), และเครื่องปรุงรสอาหาร (+2.2%)