Monthly Situation


ภาวะอุตสาหกรรมอาหารเดือนมิถุนายน 2562

การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนมิถุนายน 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 เทียบจากเดือนเดียวกันของปีก่อน อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 51.4 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 51.0 ในเดือนเดียวกันของปีก่อน

กลุ่มสินค้าที่มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นในระดับสูงส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศเป็นหลัก ได้แก่ การผลิตน้ำมันจากพืช (ยกเว้นน้ำมันปาล์ม) (15.4%), บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (12.9%) น้ำผลไม้ (12.0), และผลิตภัณฑ์นม (11.4%) เป็นต้น ส่วนอุตสาหกรรมการผลิตที่เน้นการส่งออกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้แก่ ผลิตภัณฑ์กะทิ (1.7%), กุ้งแช่แข็ง (1.3%), ทูน่ากระป๋อง (1.0%) และแป้งมันสำปะหลัง (0.6%)

การบริโภคภายในประเทศในกลุ่มสินค้าอาหารขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม อัตราการเพิ่มขึ้นไม่ได้สูงนักเนื่องจากระดับราคาสินค้าถีบตัวสูงขึ้น โดยในเดือนกรกฎาคม 2562 ดัชนีราคาผู้บริโภคในกลุ่มสินค้าอาหารขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 สูงขึ้นจากร้อยละ 0.0 ในปีก่อน โดยกลุ่มสินค้าที่มีราคาปรับเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ได้แก่ ผักสด (+20.0%) เป็ด ไก่ สำเร็จรูปและแปรรูป (+16.3%) และเนื้อสัตว์สด (11.3%) ปัจจัยหลักที่ผลักดันราคาสินค้าอาหารให้ปรับตัวสูงขึ้น คือสภาพอากาศที่แปรปรวน ทำให้สินค้าอาหารสดเน่าเสียง่าย ส่งผลให้ผลผลิตสินค้าเกษตรลดลงและราคาปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ความต้องการในตลาดยังมีอย่างต่อเนื่อง

การส่งออกอาหารไทยเดือนกรกฎาคม 2562 มีมูลค่า 84,771 ล้านบาท หดตัวลงร้อยละ 5.5 โดยได้รับปัจจัยลบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และความผันผวนของค่าเงินบาท

•การส่งออกข้าว หดตัวจากสถานการณ์อุปทานในตลาดที่มีอย่างจำกัดจากภาวะภัยแล้ง
และผลกระทบจากค่าเงินบาทที่อยู่ในระดับแข็งค่า ทำให้ราคาข้าวไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่ง
•การส่งออกน้ำตาล ลดลงตามคำสั่งซื้อจากอินโดนีเซียซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำตาลรายใหญ่ของไทยที่ชะลอตัวลง
•การส่งออกไก่ลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน จากสถานการฟื้นตัวของบราซิลที่เริ่มกลับมาชิงส่วนแบ่งตลาดคืนอีกครั้ง โดยยังขยายตัวดีในผลิตภัณฑ์แปรรูปที่เพิ่มขึ้นจากอานิสงส์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ทำให้ไก่ ซึ่งเป็นเนื้อสัตว์ทดแทนมีความต้องการในตลาดมากขึ้น

ทั้งหมด มี 144 รายการ

ภาวะอุตสาหกรรมอาหารเดือนมิถุนายน 2562

สิงหาคม 2562
การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนมิถุนายน 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 เทียบจากเดือนเดียวกันของปีก่อน อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 51.4 เพิ่มขึ้นจากร...

ภาวะอุตสาหกรรมอาหารเดือนมิถุนายน 2562

กรกฎาคม 2562
การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนมิถุนายน 2562 หดตัวลงร้อยละ 1.1 เทียบจากเดือนเดียวกันของปีก่อน อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 51.5 ลดลงจากร้อยละ 5...

ภาวะอุตสาหกรรมอาหารเดือนพฤษภาคม 2562

มิถุนายน 2562
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารเดือนพฤษภาคม 2562 หดตัวลงร้อยละ 5.8 เทียบจากเดือนเดียวกันของปีก่อน อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 53.2 ลดลงจาก 57.0 ใน...

ภาวะอุตสาหกรรมอาหารเดือนเมษายน 2562

พฤษภาคม 2562
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารเดือนเมษายน 2562 หดตัวลงร้อยละ 4.6 เทียบจากเดือนเดียวกันของปีก่อน อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 53.1 ลดลงจาก 55.6 ในเ...

ภาวะอุตสาหกรรมอาหารเดือนมีนาคม 2562

เมษายน 2562
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารเดือนมีนาคม  2562 หดตัวร้อยละ 4.2 เทียบจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ขณะที่อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 71.7 จากกำล...

Links