Monthly Situation


สรุปภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทย เดือนสิงหาคม 2564

การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนสิงหาคม 2564 หดตัวร้อยละ 2.4 มีอัตราการใช้กำลังการผลิตร้อยละ 47.4 หดตัวจากอัตราร้อยละ 49.1 ในเดือนเดียวกันของปีก่อน การหดตัวของภาคการผลิตเป็นผลจากกำลังซื้อในประเทศที่หดตัวลง และการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในโรงงานหลายแห่งที่ทำให้การผลิตหยุดชะงักชั่วคราว ส่งผลให้ภาพรวมการผลิตอาหารลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน แม้ว่ากลุ่มสินค้าที่ผลิตเพื่อการส่งออกยังคงขยายตัวตามการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าและอานิสงส์จากการอ่อนค่าเงินบาท โดยกลุ่มสินค้าที่มีการผลิตหดตัวลง ได้แก่ เนื้อไก่สุกปรุงรส (-47.1%) ทูน่ากระป๋อง (-25.7%) และผักผลไม้แช่แข็ง (-22.9%) ส่วนกลุ่มสินค้าหลักที่มีการผลิตขยายตัว ส่วนใหญ่เพิ่มจากการฟื้นตัวของวัตถุดิบการเกษตรและความต้องการจากตลาดต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ สับปะรดกระป๋อง (+185.9%) น้ำตาลทรายขาว (+22.7%) แป้งมันสำปะหลัง (+22.2%) และกุ้งแช่แข็ง (+3.6%) เป็นต้น

 

ราคาอาหารเดือนกรกฎาคม 2564 หดตัวร้อยละ 1.5 จากราคาสินค้ากลุ่มอาหารสดบางรายการ อาทิ ข้าวสาร และผักสด ที่ปรับลดลง ประกอบกับกำลังซื้อและปริมาณการบริโภคชะลอตัวลง จากการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้มีการปิดตลาดหลายแห่ง ประกอบกับมาตรการล็อกดาวน์ที่ทำให้สถานประกอบการภาคบริการบางประเภทต้องปิดกิจการชั่วคราว ทำให้เกิดภาวะอุปทานส่วนเกินในตลาด โดยระดับสินค้าที่มีระดับราคาลดลง ได้แก่ สินค้าในกลุ่มแป้งข้าวและผลิตภัณฑ์ ร้อยละ -7.0 กลุ่มเนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์น้ำ ร้อยละ -1.6 กลุ่มผักสด ร้อยละ -11.9 กลุ่มผลไม้สด ร้อยละ 2.5 และกลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ร้อยละ -0.3 ส่วนกลุ่มสินค้าที่มีระดับราคาเพิ่มขื้น ได้แก่ กลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์นม ร้อยละ 3.8 และกลุ่มเครื่องประกอบอาหาร ร้อยละ 4.0

การส่งออกอาหารไทยเดือนสิงหาคม 2564 มีมูลค่า 98,836 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 22.4 (%yoy) โดยเพิ่มขึ้นจากอานิสงส์การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการระดมฉีดวัคซีนในประเทศ ค่าเงินบาทอ่อนค่า และฐานตัวเลขที่ต่ำจากปีก่อน ทั้งนี้ ผลไม้สด (+271.9%) เป็นสินค้าหลักที่ผลักดันการส่งออกอาหารไทยในภาพรวมเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะการส่งออกไปตลาดจีนที่มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 91.0 จากการส่งออกทุเรียน และลำไยที่เพิ่มขึ้นอย่างมากทั้งปริมาณและราคา โดยการส่งออกข้าวขยายตัวเพิ่มขึ้นในเกือบทุกตลาดจากอานิสงค์ของการปรับตัวราคาข้าวที่ลดลงมาอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับอินเดียและเวียดนามได้มากขึ้น  การส่งออกมันสำปะหลังยังคงเพิ่มขึ้นจากการส่งออกไปตลาดจีนเป็นหลัก ขณะที่การส่งออกกุ้ง ผลิตภัณฑ์มะพร้าว และผลิตภัณฑ์สับปะรด เพิ่มขึ้นตามปริมาณวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นในตลาด ประกอบกับการฟื้นตัวของธุรกิจบริการร้านอาหารในประเทศคู่ค้าหลักที่กลับมาดำเนินกิจการอีกครั้งหลังคลายมาตรการ lock down 

ทั้งหมด มี 168 รายการ

สรุปภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทย เดือนสิงหาคม 2564

กันยายน 2564
การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนสิงหาคม 2564 หดตัวร้อยละ 2.4 มีอัตราการใช้กำลังการผลิตร้อยละ 47.4 หดตัวจากอัตราร้อยละ 49.1 ในเดือนเดียวกันของปีก่อน การห...

สรุปภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทย เดือนกรกฎาคม 2564

สิงหาคม 2564
การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนกรกฎาคม 2564 หดตัวร้อยละ 1.6 มีอัตราการใช้กำลังการผลิตร้อยละ 46.9 หดตัวจากอัตราร้อยละ 48.5 ในเดือนเดียวกันของปีก่อน การห...

สรุปภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทย เดือนมิถุนายน 2564

กรกฎาคม 2564
การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนมิถุนายน 2564 ขยายตัวร้อยละ 3.1  มีอัตราการใช้กำลังการผลิตร้อยละ 50.4 ขยายตัวจากอัตราร้อยละ 49.3 ในเดือนเดียวกันของ...

สรุปภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทย เดือนพฤษภาคม 2564

มิถุนายน 2564
การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนพฤษภาคม 2564 ขยายตัวร้อยละ 6.5  มีอัตราการใช้กำลังการผลิตร้อยละ 52.7 ขยายตัวจากอัตราร้อยละ 50.5 ในเดือนเดียวกันของป...

สรุปภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทย เดือนเมษายน 2564

พฤษภาคม 2564
การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนเมษายน 2564 ขยายตัวร้อยละ 0.9  มีอัตราการใช้กำลังการผลิตร้อยละ 50.8 ลดลงจากอัตราร้อยละ 51.6 ในเดือนเดียวกันของปีก่อ...

Links