Area-based Industry

ทั้งหมด มี 30 รายการ

อุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ (Area-based Industry) สาขาอาหาร “นครราชสีมา”

ตุลาคม 2563
ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่บนที่ราบสูงโคราช ห่างจากกรุงเทพ 259 กิโลเมตร พื้นที...

อุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ (Area-based Industry) สาขาอาหาร “สมุทรสาคร”

กรกฎาคม 2563
          สมุทรสาคร ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง นับเป็นจังหวัดปริมณฑลมีพื้นที่ติดกับเขตหนองแขม บางบอน บางขุนเทียนของจังหว...

อุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ (Area-based Industry) สาขาอาหาร - กรุงเทพ

กันยายน 2562
ข้อมูลพื้นฐาน กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของไทย ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางตอนล่างของประเทศ มีพื้นที่ 1,568.7 ตารางกิโลเมตร อยู่ภายใต้การบริหารราชการส่ว...

อุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ (Area-based Industry) สาขาอาหาร - อุดรธานี

กันยายน 2562
1. ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีเนื้อที่ ประมาณ 11,730.30 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,331,438 ไร่ มากเ...

อุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ (Area-based Industry) สาขาอาหาร - เชียงใหม่

กันยายน 2562
1. ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,566,910 ไร่ มีประชากร 1.74 ...

Links