CEOs View

ทั้งหมด มี 23 รายการ

มุมมองสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารในปัจจุบันและแนวโน้มอนาคต

ตุลาคม 2560
นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหารเผยในงานแถลงข่าวร่วม 3 องค์กร ที่จัดขึ้นโดยสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แ...

มุมมองอุตสาหกรรมอาหารในช่วงครึ่งปีหลังของไทย โดย คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป สภาอุตสาหกรรม

พฤษภาคม 2560
สถานการณ์การส่งออกอุตสาหกรรมอาหารของไทยในช่วงครึ่งปีแรกคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.9 คิดเป็นมูลค่า 14,056 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือกว่า 490,000 ล้านบาท โดยมูล...

อุตสาหกรรมผลไม้อบกรอบขนมเพื่อสุขภาพ โดย คุณชัยรัตน์ คงศุภมานนท์ รองประธานกรรมการ บริษัท กรีนเดย์ โกลบอล จำกัด

มีนาคม 2560
“ผลไม้อบกรอบหรือ Fruit Snacks” เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน ที่ตระหนักเรื่องสุขภาพ และให้ความสำคัญกับควา...

แนวโน้มตลาดผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคในประเทศไทย โดย คุณวุฒิพงค์ ครอบบัวบาน ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูเชียงทาเฮิร์บแลนด์ จำกัด

มกราคม 2560
คุณวุฒิพงค์ ครอบบัวบาน ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูเชียงทาเฮิร์บแลนด์ จำกัด บริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ออแกนิคและ...

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทย โดย คุณนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

พฤศจิกายน 2559
คุณนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และกรรมการผู้จัดการบริษัท โควิก เคทท์อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํ...

Links