มุมมองสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารในปัจจุบันและแนวโน้มอนาคต

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหารเผยในงานแถลงข่าวร่วม 3 องค์กร ที่จัดขึ้นโดยสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ว่าในปี 2560 สถานการณ์อุตสากรรมอาหารไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการผลิตและด้านการส่งออก โดยการส่งออกอาหารไทย 9 เดือนแรกปี 2560 มีปริมาณ 25.26 ล้านตัน คิดป็นมูลค่า 768,797 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 8.3 และร้อยละ 9.4 ตามลำดับ โดยในไตรมาสสุดท้าย ส่งผลให้ภาพรวมการส่งออกอาหารปี 2560  พุ่งสูงถึง 1.03 ล้านล้านบาท และจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2561

  • ภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทย ในช่วง 9 เดือนแรกปี 2560

          ภาคการการผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยในช่วง 9 เดือนแรกปี 2560 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 ตามการผลิตเพื่อส่งออกและเพื่อรองรับอุปสงค์ในประเทศ โดยมีอัตราการใช้กำลังการผลิตอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 51.8 จากร้อยละ 50.0 ในปีก่อน ในขณะที่ปริมาณการบริโภคภายในประเทศในกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่มขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 ชะลอตัวจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 2.6