มุมมองอุตสาหกรรมอาหารในช่วงครึ่งปีหลังของไทย โดย คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป สภาอุตสาหกรรม

สถานการณ์การส่งออกอุตสาหกรรมอาหารของไทยในช่วงครึ่งปีแรกคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.9 คิดเป็นมูลค่า 14,056 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือกว่า 490,000 ล้านบาท โดยมูลค่าการส่งออกประมาณร้อยละ 20 มาจาก6กลุ่มสินค้าซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมเกือบ 200 บริษัท คิดเป็นมูลค่ากว่า 98,000 ล้านบาท 

 

ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหารได้รับเกียรติจาก คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และรองประธานสภาท่าเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เข้าสัมภาษณ์ ภาพรวมการส่งออกของไทยในครึ่งปีแรก ตลอดจนแนวโน้มของอุตสาหกรรมอาหารในช่วงครึ่งปีหลัง สถานการณ์การส่งออกรายกลุ่มสินค้า สถานการณ์ที่น่าจับตามอง และเทรนด์อาหารโลกในอนาคต