อุตสาหกรรมผลไม้อบกรอบขนมเพื่อสุขภาพ โดย คุณชัยรัตน์ คงศุภมานนท์ รองประธานกรรมการ บริษัท กรีนเดย์ โกลบอล จำกัด

ผลไม้อบกรอบหรือ Fruit Snacks” เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน ที่ตระหนักเรื่องสุขภาพ และให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตที่ต้องแข่งกับเวลาได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้อุตสาหกรรมมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นที่สนใจของกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ต้องการต่อยอดเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบผลไม้ไทยกลายเป็นขนมในระดับสากล

มุมมอง CEO

ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร ได้รับเกียรติจาก คุณ พงษ์พันธุ์ สายวาณิชย์ กรรมการผู้จัดการ ตัวแทน คุณชัยรัตน์ คงศุภมานนท์ รองประธานกรรมการ บริษัท กรีนเดย์ โกลบอล จำกัด ผู้ผลิตขนมผักผลไม้แปรรูปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โดยมีการดำเนินกิจการที่ภายใต้หลัก“GOOD FOOD FOR EVERYONE”  คือการผลิตสินค้าอาหารที่มีคุณภาพ โดยคำนึงสุขภาพของผู้บริโภคเป็นหลัก เป็นที่ถูกปากของผู้บริโภค และสามารถรับประทานกันได้ทั้งครอบครัวในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้