แนวโน้มตลาดผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคในประเทศไทย โดย คุณวุฒิพงค์ ครอบบัวบาน ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูเชียงทาเฮิร์บแลนด์ จำกัด

คุณวุฒิพงค์ ครอบบัวบาน ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูเชียงทาเฮิร์บแลนด์ จำกัด บริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ออแกนิคและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บนพื้นที่กว่า 3,000 ตรม. ในจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้โอกาสสถาบันอาหารเข้าสัมภาษณ์เจาะลึกข้อมูลของตลาดผลิตภัณฑ์ออแกนิค ซึ่งเป็นตลาดที่ผู้บริโภคให้ความสนใจอย่างมากในปัจจุบันจากกระแสการใส่ใจด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค และจะเป็นตลาดที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมอาหารอย่างมากในอนาคต

 

คุณวุฒิพงค์ ครอบบัวบาน ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูเชียงทาเฮิร์บแลนด์ จำกัด บริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ออแกนิคและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บนพื้นที่กว่า 3,000 ตรม. ในจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้โอกาสสถาบันอาหารเข้าสัมภาษณ์เจาะลึกข้อมูลของตลาดผลิตภัณฑ์ออแกนิค ซึ่งเป็นตลาดที่ผู้บริโภคให้ความสนใจอย่างมากในปัจจุบันจากกระแสการใส่ใจด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค และจะเป็นตลาดที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมอาหารอย่างมากในอนาคต

 

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัท


บริษัท ภูเชียงทาเฮิร์บแลนด์ จำกัด ได้ถือกำเนิด เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ภายใต้การนำของ ณวุฒิพงค์ ครอบบัวบาน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มีพื้นที่ทำงานมากกว่า 3,000 ตรม. แบ่งเป็น ส่วนผลิตอาหาร เครื่องดื่ม  โรงผลิตน้ำดื่ม RO. และโรงตากสมุนไพรพลังงานแสงอาทิตย์ ด้านการผลิตมีเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านเคมี ด้านชีววิทยา ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย รวมทั้งด้านการผลิตที่ใส่ใจมาตรฐานของ “ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร” หรือ “Food Safety Management System” ซึ่งได้แก่ GMP&HACCP, ISO 22000, Halal, BRC และบริษัทยังมีฟาร์มปลูกสมุนไพรซึ่งใช้กระบวนการปลูกเป็นแบบเกษตรอินทรีย์ (Organic Farm)  บริษัทยังมุ่งมั่นพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักอย่างกว้างขวาง อีกทั้งช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับท้องถิ่น และชุมชนตามเท่าที่สามารถทำได้อย่างสุดกำลัง  ดังคำที่กล่าวว่า “แผ่นดินนี้คือถิ่นเกิด จะขอเทิดและแทนคุณ”