Area-based Industry


แนวโน้มตลาดผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคในประเทศไทย โดย คุณวุฒิพงค์ ครอบบัวบาน ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูเชียงทาเฮิร์บแลนด์ จำกัด

คุณวุฒิพงค์ ครอบบัวบาน ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูเชียงทาเฮิร์บแลนด์ จำกัด บริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ออแกนิคและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บนพื้นที่กว่า 3,000 ตรม. ในจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้โอกาสสถาบันอาหารเข้าสัมภาษณ์เจาะลึกข้อมูลของตลาดผลิตภัณฑ์ออแกนิค ซึ่งเป็นตลาดที่ผู้บริโภคให้ความสนใจอย่างมากในปัจจุบันจากกระแสการใส่ใจด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค และจะเป็นตลาดที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมอาหารอย่างมากในอนาคต

 

คุณวุฒิพงค์ ครอบบัวบาน ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูเชียงทาเฮิร์บแลนด์ จำกัด บริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ออแกนิคและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บนพื้นที่กว่า 3,000 ตรม. ในจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้โอกาสสถาบันอาหารเข้าสัมภาษณ์เจาะลึกข้อมูลของตลาดผลิตภัณฑ์ออแกนิค ซึ่งเป็นตลาดที่ผู้บริโภคให้ความสนใจอย่างมากในปัจจุบันจากกระแสการใส่ใจด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค และจะเป็นตลาดที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมอาหารอย่างมากในอนาคต

 

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัท


บริษัท ภูเชียงทาเฮิร์บแลนด์ จำกัด ได้ถือกำเนิด เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ภายใต้การนำของ ณวุฒิพงค์ ครอบบัวบาน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มีพื้นที่ทำงานมากกว่า 3,000 ตรม. แบ่งเป็น ส่วนผลิตอาหาร เครื่องดื่ม  โรงผลิตน้ำดื่ม RO. และโรงตากสมุนไพรพลังงานแสงอาทิตย์ ด้านการผลิตมีเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านเคมี ด้านชีววิทยา ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย รวมทั้งด้านการผลิตที่ใส่ใจมาตรฐานของ “ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร” หรือ “Food Safety Management System” ซึ่งได้แก่ GMP&HACCP, ISO 22000, Halal, BRC และบริษัทยังมีฟาร์มปลูกสมุนไพรซึ่งใช้กระบวนการปลูกเป็นแบบเกษตรอินทรีย์ (Organic Farm)  บริษัทยังมุ่งมั่นพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักอย่างกว้างขวาง อีกทั้งช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับท้องถิ่น และชุมชนตามเท่าที่สามารถทำได้อย่างสุดกำลัง  ดังคำที่กล่าวว่า “แผ่นดินนี้คือถิ่นเกิด จะขอเทิดและแทนคุณ”

หมวดหมู่   


ทั้งหมด มี 2 รายการ

แนวโน้มตลาดผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคในประเทศไทย โดย คุณวุฒิพงค์ ครอบบัวบาน ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูเชียงทาเฮิร์บแลนด์ จำกัด

มกราคม 2560
คุณวุฒิพงค์ ครอบบัวบาน ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูเชียงทาเฮิร์บแลนด์ จำกัด บริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ออแกนิคและ...

อุตสาหกรรมผักผลไม้แช่เย็นแช่แข็ง โดย ว่าที่ ร.อ.ปัญญา ชัยรัตนพานิช กรรมการผู้จัดการบริษัท กรีนเดลี่ ฟู้ดส์ จำกัด

มีนาคม 2559
ผลิตภัณฑ์อาหารของไทยเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วโลก ซึ่งรวมถึงผักผลไม้แปรรูปแช่เย็นแช่แข็งที่มีจุดเด่นด้านความหลากหลาย ความหวานหอมอร่อย การคงรสชาติได...

Links