CEOs View


อุตสาหกรรมผลไม้อบกรอบขนมเพื่อสุขภาพ โดย คุณชัยรัตน์ คงศุภมานนท์ รองประธานกรรมการ บริษัท กรีนเดย์ โกลบอล จำกัด

ผลไม้อบกรอบหรือ Fruit Snacks” เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน ที่ตระหนักเรื่องสุขภาพ และให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตที่ต้องแข่งกับเวลาได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้อุตสาหกรรมมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นที่สนใจของกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ต้องการต่อยอดเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบผลไม้ไทยกลายเป็นขนมในระดับสากล

มุมมอง CEO

ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร ได้รับเกียรติจาก คุณ พงษ์พันธุ์ สายวาณิชย์ กรรมการผู้จัดการ ตัวแทน คุณชัยรัตน์ คงศุภมานนท์ รองประธานกรรมการ บริษัท กรีนเดย์ โกลบอล จำกัด ผู้ผลิตขนมผักผลไม้แปรรูปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โดยมีการดำเนินกิจการที่ภายใต้หลัก“GOOD FOOD FOR EVERYONE”  คือการผลิตสินค้าอาหารที่มีคุณภาพ โดยคำนึงสุขภาพของผู้บริโภคเป็นหลัก เป็นที่ถูกปากของผู้บริโภค และสามารถรับประทานกันได้ทั้งครอบครัวในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้

หมวดหมู่   


ทั้งหมด มี 21 รายการ

อุตสาหกรรมผลไม้อบกรอบขนมเพื่อสุขภาพ โดย คุณชัยรัตน์ คงศุภมานนท์ รองประธานกรรมการ บริษัท กรีนเดย์ โกลบอล จำกัด

มีนาคม 2560
“ผลไม้อบกรอบหรือ Fruit Snacks” เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน ที่ตระหนักเรื่องสุขภาพ และให้ความสำคัญกับควา...

แนวโน้มตลาดผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคในประเทศไทย โดย คุณวุฒิพงค์ ครอบบัวบาน ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูเชียงทาเฮิร์บแลนด์ จำกัด

มกราคม 2560
คุณวุฒิพงค์ ครอบบัวบาน ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูเชียงทาเฮิร์บแลนด์ จำกัด บริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ออแกนิคและ...

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทย โดย คุณนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

พฤศจิกายน 2559
คุณนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และกรรมการผู้จัดการบริษัท โควิก เคทท์อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํ...

อุตสาหกรรมปลาแมคเคอเรลบรรจุกระป๋อง

พฤษภาคม 2559
ปลากระป๋อง ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป ที่ได้จากการแปรรูปปลาให้อยู่ในรูปของปลาในซอสมะเขือเทศ โดยปลาที่นิยมบริโภคมี 2 ชนิด คือ ปลาซาร์ดีน และปลาแมคเคอเรล ซ...

อุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยว (ปลาเส้น)

มิถุนายน 2559
ขนมขบเคี้ยวหรือตามภาษาที่เรียกอย่างเป็นทางการว่า อาหารว่าง (snack) เป็นอาหารที่มักรับประทาน ระหว่าง มื้อในยามพักผ่อนหรือยามว่าง หรือจัดให้รับประทา...

Links