ASEAN Food News


รัฐบาลเมียนมาอนุญาตให้บริษัทต่างชาติส่งออกข้าวและสินค้าโภคภัณฑ์

กระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศให้ความช่วยเหลือในการส่งออกสินค้าและสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities)

          กระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศให้ความช่วยเหลือในการส่งออกสินค้าและสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities)

          ตามประกาศดังกล่าว บริษัท ต่างชาติที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตในประเทศของตนได้ การส่งออกสินค้าตามกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปและการออกประกาศสินค้า ุ ณ ภาพมาตรฐานการส่งออกจากประเทศเมียนมาร์รวมถึงการลดความต้องการสินค้าจากตลาดต่างประเทศมากขึ้นเรื่อย ๆ

          กระทรวงพาณิชย์

  1. สินค้าเนื้อสัตว์และสินค้าประมง (Meat and Fish)
  2. สินค้าพืชผลที่มีการแปรรูปหรือเพิ่มมูลค่า (พืชที่มีมูลค่าเพิ่ม) เช่นเมล็ดข้าว
  3. กระดาษและเยื่อกระดาษ (กระดาษและเยื่อกระดาษ)
  4. เมล็ดพันธุ์พืช (เมล็ด)
  5. สินแร่ (แร่บริสุทธิ์)
  6. สินค้าผลไม้แปรรูป ทั้งสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป (Semi-finished or finished fruit products)
  7. สินค้าเฟอร์นิเจอร์จากไม้ (Wood based furniture)

          ซึ่งจะทำให้บริษัทต่างชาติสามารถส่งออกสินค้าเกษตรที่มีการเพิ่มมูลค่าจากข้าว รวมทั้ง ถั่ว งา และข้าวโพดอีกด้วย ทั้งนี้ สมาพันธ์ข้าวเมียนมา ได้กล่าวอีกว่า ในช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562 ประเทศเมียนมามีการส่งออกข้าวจำนวน 1.5 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 470 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยส่งออกไปจีนคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของการส่งออก ในขณะที่ตลาด EU และแอฟริกามีสัดส่วนรวมกันประมาณร้อยละ 45 ของการส่งออกข้าวทั้งหมด

ที่มา : 1. The Myanmar Times. Govt allows foreign companies to export rice, other commodities. ttps://www.mmtimes.com/news/govt-allows-foreign-companies-export-rice-other-commodities.html.

2. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.

สามารถติดตามข่าวสารกับFIC ทางสังคมออนไลน์ได้ที่ ( http://www.facebook.com/NFI.FIC )

ทั้งหมด มี 212 รายการ

รัฐบาลเมียนมาอนุญาตให้บริษัทต่างชาติส่งออกข้าวและสินค้าโภคภัณฑ์

28 มิถุนายน 2562
กระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศให้ความช่วยเหลือในการส่งออกสินค้าและสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities)

เวียดนามขึ้นแท่นผู้ส่งออกลิ้นจี่รายใหญ่อันดับ 2 ของโลก

18 มิถุนายน 2562
สมาคมพืชสวนนานาชาติ (ISHS) เผยว่า ประเทศเวียดนามได้กลายมาเป็นผู้ส่งออกลิ้นจี่รายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก โดยครองส่วนแบ่งตลาดโลกที่ร้อยละ 19 ...

เวียดนามทำข้อตกลงการค้าเสรีกับ EU

28 พฤษภาคม 2562
สมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตอาหารทะเลเวียดนาม (Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers : VASEP) เผยว่า การจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างเวี...

อาลีบาบาเปิดตัวบทบัญญัติทางเทคนิคเกี่ยวกับส่วนผสมต้องห้ามในอาหาร

18 พฤษภาคม 2562
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 บริษัท E-Commerce ยักษ์ใหญ่ของจีนได้มีการประชาสัมพันธ์บทบัญญัติทางเทคนิคเกี่ยวกับส่วนผสมที่ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ที่กินได้ และเ...

ฟิลิปปินส์นำเข้าโคนม หวังส่งเสริมอุตสาหกรรมนมในประเทศ

28 เมษายน 2562
องค์การกิจการโคนมแห่งฟิลิปปินส์ (National Dairy Authority : NDA) เผยตั้งเป้านำเข้าโคนมอย่างน้อย 1,500 ตัว พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณ 300 ล้านเปโซ ในการเพ...

Links