ASEAN Food News


ตลาดข้าวเวียดนามกำลังขยายตัว

เวียดนามโดยสมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) คาดการณ์การขยายการส่งออกข้าวเพิ่ม หลังจากก่อนหน้านี้มีการชะลอตัวของตลาดมาระยะหนึ่ง โดยเผยว่าช่วง 4 เดือนแรกของปี 2560 มีปริมาณการส่งออกข้าวสารไปยังต่างประเทศ 1.6 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าสินค้าส่งออกตาม FOB Price 701 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2559 ในช่วงเวลาเดียวกัน พบว่า ปริมาณข้าวสารส่งออกและมูลค่าลดลงร้อยละ 14.2 และ 10.6 ตามลำดับ

เวียดนามโดยสมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) คาดการณ์การขยายการส่งออกข้าวเพิ่ม หลังจากก่อนหน้านี้มีการชะลอตัวของตลาดมาระยะหนึ่ง โดยเผยว่าช่วง 4 เดือนแรกของปี 2560 มีปริมาณการส่งออกข้าวสารไปยังต่างประเทศ 1.6 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าสินค้าส่งออกตาม FOB Price 701 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2559 ในช่วงเวลาเดียวกัน พบว่า ปริมาณข้าวสารส่งออกและมูลค่าลดลงร้อยละ 14.2 และ 10.6 ตามลำดับ แต่ในช่วงเดือนเมษายน 2560 ที่ผ่านมา การส่งออกบางส่วนเริ่มฟื้นตัวหลังจากชะลอตัวอย่างหนักในช่วงไตรมาสแรกของปี โดยผู้ประกอบการส่งออกข้าวสารได้กว่า 510,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 220 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.6 และมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.75

 

          VFA พบว่า ผู้ส่งออกเวียดนามได้ส่งออกข้าวหอมไปอิรักแล้วกว่า 40,000 ตันพร้อมทั้งมีแนวโน้มการสั่งซื้อจากมาเลเซียปริมาณ 40,000 ตัน นอกจากนี้ในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560 ฟิลิปปินส์มีแผนนำเข้าข้าวสารจากเวียดนามกว่า 250,000 ตัน  และบังกลาเทศยังเตรียมนำเข้าข้าวสารกว่า 600,000 ตัน เพื่อชดเชยผลผลิตในประเทศที่เสียหายจากภัยธรรมชาติ

 

          ทั้งนี้คาดการณ์ว่าการส่งออกจากข้าวสารของเวียดนามจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากข้าวสารเวียดนามมีราคาเพียง 350-360 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน ซึ่งถูกกว่าไทย อินเดียและปากีสถานที่มีราคาสูงถึง 390 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน โดยสมาคมอาหารเวียดนาม เผยว่าการลดราคาข้าวช่วยเพิ่มความสนใจในการสั่งซื้อจากคู่ค้าต่างประเทศๆได้เป็นอย่างดี

ทั้งหมด มี 164 รายการ

ตลาดข้าวเวียดนามกำลังขยายตัว

28 มิถุนายน 2560
เวียดนามโดยสมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) คาดการณ์การขยายการส่งออกข้าวเพิ่ม หลังจากก่อนหน้านี้มีการชะลอตัวของตลาดมาระยะหนึ่ง โดยเผยว่าช่วง 4 เดือนแรกของปี 2...

เวียดนามเปิดตลาดไก่แปรรูปไปญี่ปุ่นแล้ว

18 มิถุนายน 2560
ญี่ปุ่นได้ตกลงที่จะนำเข้าผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์แปรรูปจาก บริษัท Koyu & Unitek ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง Dong Nai ของเวียดนาม ซึ่...

บริษัทส่งออกผลไม้ของเวียดนามเตือน ไม่ควรส่งออกผลไม้ให้กับบริษัท 13 แห่ง ใน UAE

28 พฤษภาคม 2560
สำนักที่ปรึกษาทางการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนามเตือนบริษัทส่งออกผลไม้ของเวียดนามไม่ให้จำหน่ายสินค้าให้กับบริษัทในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จำนว...

การส่งออกข้าวของกัมพูชาประสบปัญหาในช่วงที่ผ่านมา

18 พฤษภาคม 2560
การส่งออกข้าวของกัมพูชาลดลงอย่างมากในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้ยอดการส่งออกข้าวไตรมาสแรกของประเทศเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 3 ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้...

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในอินโดนีเซียเติบโตขึ้นร้อยละ 8.46

28 เมษายน 2560
กระทรวงอุตสาหกรรมของประเทศอินโดนีเซียรายงานว่า ในปี 2559 อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรในอินโดนีเซียเติบโตขึ้นร้อยละ 6.39 สูงกว่าอุตสาหกรรมแปรรูปที่ไม่ใช่ก๊าซแ...

Links