ASEAN Food News


ปี 2560 การส่งออกอาหารทะเลของเวียดนาม พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์

กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของเวียดนาม (Ministry of Agricultural and Rural Development : MARD) เผยในปี 2560 เวียดนามมีมูลค่าการส่งออกอาหารทะเลสูงถึง 8.32 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 18 

         กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของเวียดนาม (Ministry of Agricultural and Rural Development : MARD) เผยในปี 2560 เวียดนามมีมูลค่าการส่งออกอาหารทะเลสูงถึง 8.32 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 18 โดยมีประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ เป็นตลาดส่งออกที่สำคัญ โดยมีสัดส่วนส่งออกรวมกันคิดเป็นร้อยละ 55.3 ของตลาดส่งออกทั้งหมด ทั้งนี้การส่งออกไปประเทศจีน เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร เกาหลีใต้ แคนาดา และญี่ปุ่น มีปริมาณการส่งออกที่เพิ่มสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะจีนมีการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 64 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในด้านผลิตภัณฑ์พบว่ากุ้งเป็นสินค้าส่งออกหลักและมีการส่งออกสินค้ากุ้งที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในปีนี้ ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกอาหารทะเลเติบโตขึ้นร้อยละ 21 หรือคิดเป็น 3.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ อีกทั้งเวียดนามยังคงมีการส่งออกปลากลุ่ม Catfish (โดยเฉพาะ Pangasius) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกกว่า 1.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 4 และส่งออกปลาทูน่ามูลค่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 16 ขณะที่การส่งออกปลาหมึกมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 42 หรือคิดเป็น 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

          ส่วนแนวโน้มในปี 2561 การส่งออกอาหารทะเลของเวียดนามคาดว่าจะมีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 8.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับที่เติบโตร้อยละ 18 ในปีที่ผ่านมา การส่งออกอาหารทะเลไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปยังคงได้รับผลกระทบเนื่องจากมาตรการในการตรวจสอบปลา pangasius มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) และมาตรการเกี่ยวกับการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) ของยุโรป แนวทางในการรับมือมาตรการดังกล่าวคือการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับของสินค้ามาใช้เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้นำเข้า และการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในประเทศมากขึ้น

ที่มา : Undercurrentnews. Higher shrimp sales boost Vietnamese exports, as shipments to China rise 60%. https://www.undercurrentnews.com/2018/01/04/higher-shrimp-sales-boost-vietnamese-exports-as-shipments-to-china-rise-60/.

ทั้งหมด มี 178 รายการ

ปี 2560 การส่งออกอาหารทะเลของเวียดนาม พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์

28 มกราคม 2561
กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของเวียดนาม (Ministry of Agricultural and Rural Development : MARD) เผยในปี 2560 เวียดนามมีมูลค่าการส่งออกอาหารทะเลสูงถึง 8...

การบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของประเทศจีนมีแนวโน้มที่ลดลง

18 มกราคม 2561
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจัดได้ว่าเป็นสินค้าที่หาซื้อได้ง่าย สะดวกต่อการรับประทานโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เร่งรีบหรือในระหว่างการเดินทาง และราคาถูกจึงทำให้ในปี ...

นมผงจากเวียดนามวางขายในสหรัฐอเมริกาครั้งแรก

28 ธันวาคม 2560
Nutifood ถือเป็นบริษัทรายแรกของเวียดนามที่ส่งออกนมผงไปยังสหรัฐอเมริกา โดย Nutifood     ได้ลงนามในสัญญากับ Delori Foods Internation...

เวียดนามใช้ QR Code ในการทราบแหล่งที่มาของผลไม้

18 ธันวาคม 2560
เวียดนามจะเริ่มใช้แอปพลิเคชันสำหรับสแกน QR Code เพื่อทราบแหล่งกำเนิดของผลไม้ที่จำหน่ายอยู่ในร้านค้าในกรุงฮานอย เวียดนามวางแผนจะใช้ในการติดตามแหล่งกำเน...

เวียดนามเตรียมหาตลาดใหม่เพื่อส่งออกเนื้อสุกร

28 พฤศจิกายน 2560
ผู้เลี้ยงสุกรและแปรรูปเนื้อสุกรในเวียดนามกำลังวางแผนที่จะสร้างพื้นที่เลี้ยงสุกรที่ปลอดเชื้อโรคเพื่อส่งออกสุกรในปี 2018 โดยในงานประชุมเพื่อหาแนวทางส่งเ...

Links