ASEAN Food News


ภาษี SST ของมาเลเซียเริ่มมีผลบังคับใช้แล้ว

มาเลเซียเริ่มจัดเก็บภาษีการขายและบริการ (Sales and Services Tax : SST) ในอัตราร้อยละ 5 และร้อยละ 10 กับการขายสินค้า และร้อยละ 6 สำหรับการบริการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ ดร. มหาเธร์ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรี ชนะการเลือกตั้ง ก็ได้รื้อฟื้นการเก็บภาษี SST 

           มาเลเซียเริ่มจัดเก็บภาษีการขายและบริการ (Sales and Services Tax : SST) ในอัตราร้อยละ 5 และร้อยละ 10 กับการขายสินค้า และร้อยละ 6 สำหรับการบริการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ ดร. มหาเธร์ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรี ชนะการเลือกตั้ง ก็ได้รื้อฟื้นการเก็บภาษี SST ขึ้นมา ใช้ทดแทนภาษี Goods and Service Tax (GST) โดยจะจัดเก็บภาษีจากการขายสินค้าที่ผลิตโดยบุคคลหรือบริษัทที่มียอดขายสินค้าต่อปีเกิน 500,000 ริงกิต (121,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ) รวมทั้งสินค้านำเข้า

ประเด็นที่ควรทราบเกี่ยวกับภาษี SST

      1. จำนวนสินค้าที่ได้รับยกเว้นการเก็บภาษี SST มีมากกว่าการเก็บภาษี GST 10 เท่า

จำนวนสินค้าที่ได้รับการยกเว้นการเก็บภาษี SST (5,443 รายการ) มีมากกว่าสินค้าที่ได้รับการยกเว้นการเก็บภาษี GST (545 รายการ)

       2. สินค้าที่มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันได้รับการยกเว้นการเก็บภาษี SST

อาทิ เนื้อสัตว์ ไข่ ผัก ผลไม้ ข้าว กาแฟ ชา นมผง น้ำตาล น้ำมันปาล์ม น้ำมันมพร้าว ที่ใช้ในการประกอบอาหาร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมียาและผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์สุขอนามัย เช่น ผ้าอ้อม ผ้าอนามัย ยานพาหนะ เช่น จักรยาน จักรยานยนต์ขนาดต่ำกว่า 250 ซีซี รถยก น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล รวมทั้งสินค้าที่ผลิตนำหรือนำเข้ามาในเกาะที่เป็นเขตปลอดภาษี ได้แก่ ลังกาวี ลาบวน และเกาะเทียวมัน ที่ได้รับการยกเว้นการเก็บภาษี SST เช่นกัน

        3. สินค้าที่มีการเก็บภาษีการขายร้อยละ 5 และร้อยละ 10

สินค้าที่มีการเก็บภาษีการขายในอัตราร้อยละ 5 ได้แก่ สินค้าอาหาร อาทิ น้ำมันมะกอก น้ำมันเมล็ดทานตะวัน น้ำมันถั่วลิสง เนย และกาแฟ 3 in 1 โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์ไร้สาย และคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป ในขณะที่สินค้าที่มีการจัดเก็บภาษีการขายในอัตราร้อยละ 10 ได้แก่ หอย เครื่องดื่มบรรจุกระป๋อง เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน กระดาษชำระ และเครื่องสำอาง รวมทั้งรถยนต์ที่มีขนาดเกิน 200 ซีซี เป็นต้น

        4. ภาษีการบริการ

มีอัตราร้อยละ 6 โดยจัดเก็บจากโรงแรม บริษัทประกันภัย ธุรกิจสื่อสาร และโทรคมนาคม บริการด้านวิชาชีพ อาทิ สำนักงานกฎหมาย สำนักงานตรวจสอบบัญชี ซึ่งจะต้องเป็นธุรกิจที่มีรายได้ต่อปีเกิน 500,000 ริงกิต สำหรับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจะต้องมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 1,500,000 ริงกิต รวมทั้งจัดเก็บภาษี บริการบัตรเครดิตรายปีกับผู้ใช้บัตรเครดิต จำนวน 25 ริงกิตต่อบัตร 1 ใบ

        5. จำนวนธุรกิจที่จ่ายภาษี SST มีน้อยกว่า GST

จำนวนธุรกิจที่จ่ายภาษี SST (ร้อยละ 43.49) มีน้อยกว่าจำนวนธุรกิจที่จ่ายภาษี GST (ร้อยละ 65.85) โดยอธิบดีกรมศุลกากร (Datuk Seri Subromaniam Tholasy) เปิดเผยว่า ธุรกิจที่ขึ้นทะเบียนภาษี GST มีจำนวน 472,000 ราย แต่คาดว่าจะมีธุรกิจประมาณ 80,000 รายที่มาขึ้นทะเบียนภาษี SST

 

ที่มา : 1. BUSINESS INSIDER MALAYSIA. The Sales and Services Tax (SST) is now in effect – here are five things you need to know about it. https://www.businessinsider.my/sales-and-services-tax-sst-malaysia/.

         2. DITP

 

ทั้งหมด มี 194 รายการ

ภาษี SST ของมาเลเซียเริ่มมีผลบังคับใช้แล้ว

28 กันยายน 2561
มาเลเซียเริ่มจัดเก็บภาษีการขายและบริการ (Sales and Services Tax : SST) ในอัตราร้อยละ 5 และร้อยละ 10 กับการขายสินค้า และร้อยละ 6 สำหรับการบริการ โดยมีผ...

มาเลเซียสั่งแบนใช้หลอดพลาสติก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

18 กันยายน 2561
มาเลเซียสั่งแบนใช้หลอดพลาสติกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ในทุกเขตการปกครอง อาทิ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur) ปุตราจายา (Putrajaya) และลา...

ปัญหาการส่งข้าวของเวียดนามไปจีน

28 สิงหาคม 2561
การส่งออกข้าวของเวียดนามในช่วง 7 เดือนแรกของปีมีปริมาณ 3.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 12.2 และมีมูลค่าเกือบ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากป...

เวียดนามต้องการผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย

18 สิงหาคม 2561
เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม มีความพยายามที่จะปรับปรุงการตรวจสอบย้อนกลับของสินค้าเกษตรที่จำหน่ายผ่านช่องทางค้าปลีกทั้งแบบสมัยใหม่และแบบดั้งเดิม เพื่อ...

เวียนนามส่งออกข้าวไปจีนลดลง

28 กรกฎาคม 2561
กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม (Ministry of Agriculture and Rural Development : MARD) รายงานว่า ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2561 เวียดนามส่งออกข้าวไปจีน ...

Links