ASEAN Food News


รัฐบาลกัมพูชาออกมาตรการช่วยเกษตรกรปลูกข้าว

          สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ รายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวสินค้าข้าวของกัมพูชาโดย นายวงศ์ไสย วิสุทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง ประเทศกัมพูชากล่าวในการประชุมกับผู้แทนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับข้าว และสหกรณ์การเกษตร เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560 สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. รัฐบาลกัมพูชาจะใช้มาตรการต่างๆ (ไม่ใช่มาตรการเงิน) เข้าไปแทรกแซงราคาข้าวเปลือกให้สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจาก ราคาข้าวเปลือกของชาวนามีราคาต่ำกว่าราคาข้าวเปลือกของประเทศเพื่อนบ้าน

2. ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน และตันทุนการขนส่งที่สูง ส่งผลให้ผู้รับซื้อไม่ว่าจะเป็นโรงสี พ่อค้าคนกลาง หรือนายหน้า กดราคารับซื้อข้าวจากชาวนาเพื่อรักษาผลกำไรในการขายต่อในแต่ละช่วง

3. รัฐบาลจะมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือเรื่องราคา โดยการเข้าไปเจรจาต่อรองราคาเพื่อให้ชาวนาได้รับราคาข้าวที่สูงขึ้น และจัดรถขนส่งข้าวให้กับชาวนาโดยไม่คิดมูลค่า

4. เมื่อหลายเดือนที่ผ่านมา รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นเงินกู้ดอกเบี้ยแก่เจ้าของโรงสีสำหรับการรับซื้อข้าว และสำหรับเงินกู้ในการสร้างไซโลและลานตากข้าวเปลือก ตามลำดับ และรัฐบาลจึงคาดว่าราคาข้าวน่าจะปรับตัวดีขึ้น

5. ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิที่โรงสีรับซื้อในปัจจุบัน มีราคาประมาณ 7,400 – 7,500 บาท/ตัน และข้าวเปลือกขาวธรรมดา ราคม 5,400 – 5,500 บาท/ตัน

          แต่อย่างไรก็ตาม ได้มีความคิดเห็นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ว่า มาตราการแทรกแซงราคาเช่นนี้ของรัฐบาลกัมพูชา อาจไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากไม่สามารถบังคับพ่อค้าคนกลางหรือโรงสีให้รับซื้อข้าวในราคาที่สูงขึ้นได้ และยังคงเชื่อว่า โรงสีและพ่อค้าคนกลางจะรับซื้อในราคาที่สามารถทำกำไรได้ต่อไป ซึ่งจะเป็นราคาที่อิงกับราคาข้าวสารในตลาดโลก

ทั้งหมด มี 168 รายการ

รัฐบาลกัมพูชาออกมาตรการช่วยเกษตรกรปลูกข้าว

28 สิงหาคม 2560
          สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ รายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวสินค้าข้าวของกัมพูชาโดย นายวงศ์ไสย วิส...

สถานการณ์สินค้าออร์แกนิคในสิงค์โปร

18 สิงหาคม 2560
ตลาดสิงคโปร์มีแนวโน้มความต้องการสินค้าออร์แกนิคเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากกระแสผู้บริโภคตื่นตัวในเรื่องของการใส่ใจสุขภาพ เลือกรับประทานอาหารและใช้สินค้าที่...

สหราชอาณาจักรกลับมาส่งออกเนื้อวัวให้กับฟิลิปปินส์

28 กรกฎาคม 2560
สหราชอาณาจักรได้รับการอนุมัติจากฟิลิปปินส์ให้กลับมาส่งออกเนื้อวัวอีกครั้ง หลังจากระยะเวลากว่า 2 ทศวรรษแล้วที่การส่งเนื้อวัวจากสหราชอาณาจักรไปยังฟิลิปป...

ออสเตรเลียตกลงนำเข้ากุ้งแปรรูปจากเวียดนามอีกครั้ง

18 กรกฎาคม 2560
จากรายงานของสำนักงานการค้าของเวียดนามในออสเตรเลียกล่าวว่า กรมวิชาการเกษตรและทรัพยากรน้ำของออสเตรเลียอนุญาตเวียดนามอย่างเป็นทางการในการนำเข้ากุ้งดิบที่...

ตลาดข้าวเวียดนามกำลังขยายตัว

28 มิถุนายน 2560
เวียดนามโดยสมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) คาดการณ์การขยายการส่งออกข้าวเพิ่ม หลังจากก่อนหน้านี้มีการชะลอตัวของตลาดมาระยะหนึ่ง โดยเผยว่าช่วง 4 เดือนแรกของปี 2...

Links