อินโดสั่งลดจำนวนไก่และไข่ไก่ หวังฉุดราคาตลาด

อินโดนีเซียเรียกร้องให้ผู้ประกอบการกำจัดไข่ไก่นับล้านฟอง หวังช่วยพยุงราคาเนื้อไก่ในตลาด จากการที่ราคาลดลงกว่า 25% เหลือเพียง 30050รูเปีย (ราว 2.1 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 64.32 บาทต่อกิโลกรัม ต่ำสุดในรอบ 3 ปี โดยรัฐบาลอินโดนีเซียต้องการเพิ่มราคาเนื้อไก่ด้วยการกำจัดไข่ไก่กว่า 10 ล้านฟอง และกำจัดไก่ที่มีอายุมากกว่า 68 สัปดาห์ เพื่อลดปริมาณไก่ในตลาดให้ได้ราว 3 ล้านตัว

          อินโดนีเซียเรียกร้องให้ผู้ประกอบการกำจัดไข่ไก่นับล้านฟอง หวังช่วยพยุงราคาเนื้อไก่ในตลาด จากการที่ราคาลดลงกว่า 25% เหลือเพียง 30050รูเปีย (ราว 2.1 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 64.32 บาทต่อกิโลกรัม ต่ำสุดในรอบ 3 ปี โดยรัฐบาลอินโดนีเซียต้องการเพิ่มราคาเนื้อไก่ด้วยการกำจัดไข่ไก่กว่า 10 ล้านฟอง และกำจัดไก่ที่มีอายุมากกว่า 68 สัปดาห์ เพื่อลดปริมาณไก่ในตลาดให้ได้ราว 3 ล้านตัว ซึ่งปริมาณไก่ที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเร่งผลิตไก่จำนวนมากของผู้ประกอบการ เพื่อตอบรับความต้องการที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงการเฉลิมฉลองวันอีดิลฟีฏรี (วันเฉลิมฉลองการออกจากศีลอดของชาวมุสลิม) แต่ความต้องการในการบริโภคไม่ได้เพิ่มขึ้นในระดับที่ตั้งเป้าไว้

          ทั้งนี้อินโดนีเซียยังมีสัดส่วนการบริโภคที่ต่ำกว่าอัตราการผลิต โดยมีการบริโภคเนื้อไก่เพียง 3.1 ล้านตัน จากที่ผลิตได้ภายในประเทศกว่า 3.6 ล้านตัน ในปี 2561

download PDF